Poradnictwo psychologiczne dla studentów UKSW

Informujemy o możliwości korzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego na terenie Uczelni przez wszystkich studentów UKSW (w szczególności przez osoby z niepełnosprawnościami)

Porady i konsultacje skierowane są do studentów doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji w grupie, stany lękowe, konflikty, problemy osobiste, itd.).

45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego-pierwszego rektora UKSW

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Teologicznego UKSW na konferencję 45-lecie pracy naukowej i organizacyjnej ks. prof. dr. hab. Romana Bartnickiego - pierwszego rektora UKSW, która odbędzie się dn. 17 stycznia 2018 r. w godz. 10.00-12.30 w auli Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie.

Pobierz plakat

Zmiana terminu dyżuru Ks. prof dr hab Janusza Kręcidły - Kierownika Studiów Doktoranckich

Dyżur kierownika Studiów Doktoranckich Ks. prof. dr. hab. Janusza Kręcidły zostaje przeniesiony

z wtorku 9.01.2018 r. na czwartek 11.01.2018 r. w godz. 12.00-13.15.

Informacja dla doktorantów pierwszego roku stacjonarnych studiów doktoranckich na WT UKSW - konkurs dla uczestników studiów doktoranckich na stypendia

Wydział Teologiczny ogłasza konkurs dla uczestników studiów doktoranckich na stypendia z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych. Zadanie badawcze, które jest przedmiotem konkursu powinno dotyczyć realizacji badań związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.  W tym roku akademickim stypendia te w liczbie ośmiu są dedykowane wyłącznie dla doktorantów pierwszego roku, którzy nie otrzymali stypendiów doktoranckich i z dotacji podmiotowej. Miesięczna kwota tych stypendiów jest równoważna stypendiom doktoranckim. Ci z Państwa, którzy chcą przystąpić do tego konkursu są proszeni o zapoznanie się z jego Regulaminem, wypełnienie Wniosku (Załącznik nr 1) i złożenie go do Dziekanatu studiów doktoranckich (do s. mgr Łucji Niewińskiej) do dnia 19 stycznia 2018 r. Proszę również zapoznać się z załącznikami dotyczącymi Sprawozdania z realizacji zadania badawczego (Załącznik nr 3) oraz z treścią Umowy (Załącznik nr 2), którą będą podpisywać osoby uzyskujące stypendium.

Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

Kierownik Studiów Doktoranckich

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów badawczych - Wniosek

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania stypendiów badawczych - Umowa

Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów badawczych - Sprawozdanie

Regulamin stypendiów badawczych

Prośba o odbieranie decyzji negatywnych i pozytywnych stypendiów

Bardzo prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu WT pokój 53 celem odbioru Decyzji negatywnych i pozytywnych stypedium doktoranckiego i projakościowego.

Odwołanie dyżuru Kierownika Studiów Doktoranckich

W dniu 05 grudnia 2017 r.  Ks. prof dr hab Janusz Kręcidło odwołuje dyżur w godz. 11.15 - 13.00

Odwołanie dyżuru Kierownika Studiów Doktoranckich

Ks. Kierownik Studiów Doktoranckich -  Ks. prof dr hab Janusz Kręcidło dnia 28 listopada 2017 r. odwołuje swój dyżur w godz. 11.15 do 13.00.

Międzynarodowa konferencja „By lepiej zrozumieć i przyjąć adhortację papieża Franciszka Amoris laetitia” (21.11.2017 r.)

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” zapraszają na konferencję międzynarodową „By lepiej zrozumieć i przyjąć adhortację papieża Franciszka Amoris laetitia”. Konferencja odbędzie się 21 listopada 2017 r., w auli 116 kampusu UKSW przy ul. Dewajtis 5, od godziny 10.00 do 16.00.

Plan

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach