Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów

Pobierz informacje

W związku z remontem dokumenty należy składać w pokoju 49, ul. Dewajtis 5

Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Teologii Życia Duchowego

Pobierz informacje

W związku z remontem dokumenty należy składać w pokoju 49, ul. Dewajtis 5

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Księga Sofoniasza - orędzie, interpretacja, recepcja" (16.05.2017)

Instytut Nauk Biblijnych WT UKSW  zaprasza na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Księga Sofoniasza - orędzie, interpretacja, recepcja", która odbędzie się 16 maja 2017 r., ul. Dewajtis 5, sala 326.

Pobierz plakat

Zaproszenie do współtworzenia recenzowanej publikacji naukowej pt.: „Miłosierdzie i miłość społeczna”.

Koło Naukowe Teologii Miłosierdzia Bożego UKSW zaprasza do współtworzenia recenzowanej publikacji naukowej pt.: „Miłosierdzie i miłość społeczna”.

Artykuły można przesyłać do redakcji do dnia 15.05.2017 r. na adres mailowy: kamil.bomber@gmail.com. Redakcja zastrzega sobie weryfikację i wybór artykułów.  

Regulamin i wymogi redakcyjne

Posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego w dniu 20.03.2017 r.

Rada Wydziału Teologicznego w dniu 20.03.2017 r. rozpocznie się o godz. 10.00.

Wydział Teologiczny prekursorem CSR na UKSW

Wydział Teologiczny rozpoczyna projekt podnoszący kompetencje swoich studentów w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Wpisuje się dzięki temu w uruchamianą właśnie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nową strategię budowania odpowiedzialności za naukę. Wydział Teologiczny staje się tym samy pionierem na naszym uniwersytecie w poszukiwaniu płaszczyzn współpracy z otoczeniem biznesu i komercjalizacji badań. Dodatkowe zajęcia z CSR, w których będą uczestniczyli studenci Wydziału Teologicznego stanowi główną oś projektu „Absolwent z kompetencjami” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach