Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenia do szacowania

ZAPROSZENIE NR 1/SWZ/AK/2014do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę opracowania i przeprowadzenia kursu liturgicznego.

ZAPROSZENIE NR 2/SWZ/AK/2014 do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę opracowania i przeprowadzenia warsztatów wypowiadania się w mowie i piśmie.

ZAPROSZENIE NR 3/SWZ/AK/2014 do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę opracowania Programu Stażowego.

ZAPROSZENIE NR 4/SWZ/AK/2014 do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę przeprowadzenia przez przedstawiciela przedsiębiorstwa seminarium na temat wymagań stawianych kandydatom do pracy.

ZAPROSZENIE NR 5/SWZ/AK/2014 do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na usługę warsztaty rozwiązywania sytuacji niespodziewanych i konfliktowych.

ZAPROSZENIE NR 6/SWZ/AK/2015 do składania ofert w ramach szacowania wartości na usługę opracowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie produkcje multimedialne, informacyjne oraz zarządzanie eventem

ZAPROSZENIE NR 7/SWZ/AK/2015 do składania ofert w ramach szacowania wartości na usługę noclegową dla profesora prowadzącego warsztat.

ZAPROSZENIE NR 8/SWZ/AK/2015 do składania ofert w ramach szacowania wartości warsztatu specjalistycznego po angielsku o tematyce dialogu i pojednania w wymiarze 60 godzin dla uczestników projektu

ZAPROSZENIE NR 9/SWZ/AK/2015 do składania ofert w ramach szacowania wartości zakupu 60 szt. pendrive dla uczestników projektu ?Absolwent z kompetencjami? realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW

ZAPROSZENIE NR 10/SWZ/AK/2015 do składania ofert w ramach szacowania wartości opracowania graficznego i druku 61 sztuk dzienniczków stażowych dla uczestników projektu ?Absolwent z kompetencjami? realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW.

ZAPROSZENIE NR 11/SWZ/AK/2015 do składania ofert w ramach szacowania wartości organizacji i prowadzenia staży w przedsiębiorstwie dla uczestników projektu ?Absolwent z kompetencjami? realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW.

ZAPROSZENIE NR 12/SWZ/AK/2015 do składania ofert w ramach szacowania wartości na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników projektu ?Absolwent z kompetencjami? realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW.

Zaproszenia do składania ofert

ZAPROSZENIE NR 5 do składania ofert na usługę "warsztaty rozwiązywania sytuacji niespodziewanych i konfliktowych"

ZAPROSZENIE NR 6 do składania ofert w na usługę opracowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie produkcje multimedialne, informacyjne oraz zarządzanie eventem dla uczestników projektu ?Absolwent z kompetencjami"

ZAPROSZENIE NR 7 do składania ofert w na usługi noclegowej dla profesora prowadzącego szkolenia

ZAPROSZENIE NR 8 do składania ofert w zakresie przeprowadzenia warsztatu specjalistycznego po angielsku o tematyce dialogu i pojednania w wymiarze 60 godzin dla uczestników projektu ?Absolwent z kompetencjami? realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW,w miesiącu marzec 2015 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 9/AK/ZDSO/2015 na usługę zakupu pendriv dla stażystówprojektu ?Absolwent z kompetencjami? realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 10/AK/ZDSO/2015 na opracowanie graficzne i druk 61 sztuk dzienniczków stażowych dla uczestników projektu?Absolwent z kompetencjami? realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 11/AK/ZDSO/2015 organizacja i prowadzenie staży w przedsiębiorstwie dla uczestników projektu ?Absolwent z kompetencjami? realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 12/AK/ZDSO/2015  Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczestników projektu ?Absolwent z kompetencjami? realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW.

ZAPROSZENIE NR 6a do składania ofert w na usługę opracowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie produkcje multimedialne, informacyjne oraz zarządzanie eventem dla uczestników projektu ?Absolwent z kompetencjami"

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach