Rada Wydziału

Terminy Rad Wydziału  Teologicznego w roku akademickim 2017/18

I. Członkowie Rady Wydziału zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, od których przyjęto oświadczenie pisemne o zaliczeniu ich do minimum kadrowego uprawniającego do nadawania stopnia doktora habilitowanego  z teologii.

 1. Ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski
 2. Ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Babiński
 3. Ks. dr hab. Grzegorz Bachanek
 4. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
 5. Ks. prof. UKSW  dr hab. Grzegorz Bartosik
 6. Ks. dr hab. Rafał Bednarczyk
 7. Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa
 8. Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
 9. Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
 10. Prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki
 11. Ks. bp  prof. dr hab. Andrzej Dziuba
 12. Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka
 13. Ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka
 14. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Grzywaczewski
 15. Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki
 16. Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński
 17. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch
 18. Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj
 19. Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
 20. Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
 21. Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
 22. Prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek
 23. Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
 24. Ks. dr hab. Waldemar Linke
 25. Prof. UKSW dr hab Grzegorz Łęcicki
 26. Ks. dr hab. Mirosław Mejzner
 27. Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 28. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 29. Ks. prof. dr hab. Leon Nieścior
 30. Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak
 31. Ks. prof. dr hab. Marek Parchem
 32. Ks. dr hab. Dariusz Pater
 33. Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński
 34. Dr hab. Aldona Piwko
 35. Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 36. Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz
 37. Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański
 38. Prof. dr hab Eugeniusz Sakowicz
 39. Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 40. Ks. dr hab. Krzysztof Siwek
 41. Ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski
 42. Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel
 43. Dr hab. Barbara Strzałkowska
 44. Ks. dr hab. Tomsz Szyszka
 45. Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar
 46. Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
 47. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
 48. Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

II. POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

 1. Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło
 2. Dr hab. Flader-Rzeszowska
 3. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński
 4. Prof. dr hab. Jerzy Olędzki
 5. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Stępień

III. PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 1. Ks. dr Waldemar Bartocha
 2. Dr Magdalena Butkiewicz
 3. Mgr Szymon Ciećko
 4. Dr Ewa Czaczkowska
 5. Ks. dr Krzysztof Filipowicz
 6. Mgr Anna Gawrońska-Piotrowska
 7. Dr Aleksandra Gralczyk
 8. Ks. dr Zbigniew Grochowski
 9. Dr Milena Kindziuk
 10. Ks. dr Tomasz Kopiczko
 11. Dr Małgorzata Laskowska
 12. Ks. dr Rafał Leśniczak
 13. Ks. dr Krzysztof Marcyński
 14. Dr Paweł Płatek
 15. Dr Aneta Rayzacher-Majewska
 16. Ks. dr Jarosław Sobkowiak
 17. Dr Błażej Szostek
 18. Dr Mateusz Tutak

IV. PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEDYDAKTYCZNYCH

 1. MgrAgnieszka Napierzyńska
 2. Mgr Łucja Niewińska
 3. Mgr Agnieszka Grobelska
 4. Danuta Purchała
 5. Mgr Eliza Żaczek

V. PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

Przedstawiciele studentów studiów doktoranckich

 1. Mgr lic. Mirosława Jankowska
 2. Mgr Kałużyńska-Tyburska Marlena
 3. Mgr Daria Winiarczyk
 4.  

Przedstawiciele studentów studiów magisterskich stacjonarnych

 1. Anna Bujno
 2. Małgorzata Dmochowska
 3. Aleksander Dobosz
 4. Paula Dudela
 5. Anna Górka
 6. Karolina Kawecka
 7. Mateusz Kijewski-Pudełko
 8. Urszula Kopeć
 9. Robert Krawczak
 10. Agnieszka Maślak
 11. Marcin Matuszewski
 12. Ewa Miśko
 13. Anna Pawlak
 14. Monika Rąpała
 15. Konrad Węgrzyn
 16. Roksana Woźniak
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach