Rada Wydziału

Terminy Rad Wydziału  Teologicznego w roku akademickim 2017/18

I. Członkowie Rady Wydziału zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, od których przyjęto oświadczenie pisemne o zaliczeniu ich do minimum kadrowego uprawniającego do nadawania stopnia doktora habilitowanego  z teologii.

 1. Ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski
 2. Ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Babiński
 3. Ks. dr hab. Grzegorz Bachanek
 4. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
 5. Ks. prof. dr hab. Roman Bartnicki
 6. Ks. prof. UKSW  dr hab. Grzegorz Bartosik
 7. Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa
 8. Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
 9. Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
 10. Prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki
 11. Ks. bp  prof. dr hab. Andrzej Dziuba
 12. Ks. prof. UKSW dr hab. Leonard Fic
 13. Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka
 14. Ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka
 15. Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk
 16. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Grzywaczewski
 17. Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki
 18. Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński
 19. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch
 20. Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj
 21. Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
 22. Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
 23. Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
 24. Prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek
 25. Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
 26. Ks. dr hab. Waldemar Linke
 27. Prof. UKSW dr hab Grzegorz Łęcicki
 28. Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 29. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 30. Ks. prof. UKSW dr hab. Leon Nieścior
 31. Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak
 32. Ks. prof. dr hab. Marek Parchem
 33. Ks. dr hab. Dariusz Pater
 34. Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński
 35. Dr hab. Aldona Piwko
 36. Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 37. Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz
 38. Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański
 39. Prof. dr hab Eugeniusz Sakowicz
 40. Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 41. Ks. dr hab. Krzysztof Siwek
 42. Ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski
 43. Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel
 44. Ks. dr hab. Tomsz Szyszka
 45. Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar
 46. Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
 47. Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański    
 48. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
 49. Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

II. POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

 1. Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło
 2. Dr hab. Flader-Rzeszowska
 3. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński
 4. Prof. dr hab. Jerzy Olędzki
 5. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Stępień

III. PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 1. Ks. dr Rafał Bednarczyk
 2. Dr Magdalena Butkiewicz
 3. Dr Ewa Czaczkowska
 4. Ks. dr Krzysztof Filipowicz
 5. Mgr Anna Gawrońska-Piotrowska
 6. Dr Aleksandra Gralczyk
 7. Ks. dr Zbigniew Grochowski
 8. Dr Milena Kindziuk
 9. Dr Małgorzata Laskowska
 10. Ks. dr Rafał Leśniczak
 11. Ks. dr Krzysztof Marcyński
 12. Ks. dr Mirosłwa Mejzne
 13. Dr Paweł Płatek
 14. Dr Aneta Rayzacher-Majewska
 15. Ks. dr Jarosław Sobkowiak
 16. Dr Barbara Strzałkowska
 17. Dr Błażej Szostek
 18. Dr Mateusz Tutak

IV. PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEDYDAKTYCZNYCH

 1. MgrAgnieszka Napierzyńska
 2. Mgr Łucja Niewińska
 3. Mgr Agnieszka Grobelska
 4. Danuta Purchała
 5. Mgr Eliza Żaczek

V. PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

Przedstawiciele studentów studiów doktoranckich

 1. Mgr lic. Mirosława Jankowska
 2. Ks. mgr Łukasz Mazurek
 3. Mgr Klaudia Rosińska
 4. Mgr Justyna Słowińska

Przedstawiciele studentów studiów magisterskich stacjonarnych

 1. Paulina Dudela
 2. Marlena Dziemińska
 3. Anna Górka
 4. Karolina Hołownia
 5. Marlena Jedlińska
 6. Karolina Kawecka
 7. Paulina Małaszko
 8. Agnieszka Maślak
 9. Monika Rąpała
 10. Dominika Skiba
 11. Jan Wanke
 12. Konrad Węgorzyn
 13. Paulina Wierzchowiecka
 14. Roksana Woźniak
 15. Klaudia Zawistowska
 16. Daria Żydowo
Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach