Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego

Oferta Studiów skierowana jest do osób duchownych i świeckich posiadających ukończone studia wyższe. W sposób szczególny do przełożonych i formatorów zakonnych, formatorów i ojców duchownych seminariów duchownych, duszpasterzy zaangażowanych w posługę wobec różnego rodzaju ruchów i wspólnot życia chrześcijańskiego, wszystkich duszpasterzy i innych osób, które mogą stanąć wobec wyzwania, jakim jest towarzyszenie na drodze do zjednoczenia z Bogiem, wreszcie do tych wszystkich, którzy na tej drodze pragną pogłębiać swoją wiedzę z zakresu życia duchowego.

Zakres tematyczny

W ramach studiów prowadzone są min. nastepujące wykłady:

- podstawy teologiczne i zasady kierownictwa duchowego

- droga rozwoju życia duchowego

- antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej

- kierownictwo duchowe a psychoterapia

- kierownictwo duchowe na drodze zjednoczenia mistycznego

- elementy kierownictwa duchowego w sytuacji zniewoleń demonicznych

- kierownictwo duchowe wobec konfliktów małżeńskich i rodzinnych

- kierownictwo duchowe na drodze życia konsekrowanego

Czas trwania

- studia odbywają się w cyklu dwuletnim

Zespoł wykładowców

Trzon zespołu stanowią pracownicy naukowi Sekcji Teologii Duchowości Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie: ks. prof. Stanisław Urbański, ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar,  ks. prof. Czesław Parzyszek. Poza pracownikami sekcji także: ks. dr Wiesław Jankowski (teolog, egzorcysta), ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka, mgr Elżbieta Stawińska ( długoletni pedagog szkolny)

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy uzupełniony i podpisany z systemu

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

  tożsamość kandydata

- odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

-  w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

- dwie aktualne fotografie

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach