Kurs "Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej"

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej zapraszają wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy opartej na nauce Kościoła Katolickiego na zajęcia z zakresu Pisma Świętego oraz Teologii.

Warunki przyjęcia:

złożenie kwestionariusza osobowego w dziekanacie Wydziału Teologicznego UKSW w terminie od 01.08.2017 do 14.10.2017 (pokój 49), po tym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu w Dziekanacie, osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Wydział Teologiczny UKSW

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

z dopiskiem Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej

Kwestionariusz do pobrania

Warunki ukończenia kursu

obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieobecność max. na dwóch zjazdach)

Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu studium wiedzy biblijnej i teologicznej zawierające wypis wszystkich zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin

Czas zajęć i ilość godzin

Zajęcia odbywać się będą od października 2017 roku do czerwca 2018 w soboty (10 godzin), razem 12 sobót = 120 godz.

Ramowy plan przedmiotów-pobierz

Szczegółowy plan kursu -pobierz

Terminy zjazdów kursu 2017/2018

I semestr:

2017: 14 października, 28 października, 18 listopada, 2 grudnia, 16 grudnia;

2018: 3 lutego, 17 lutego

II semestr:

2018: 3 marca, 17 marca, 7 kwietnia, 21 kwietnia, 9 czerwca

Koszt kursu

Przewidywany koszt 600 zł za cały roczny cykl. Jest możliwość opłaty w dwóch ratach (I rata w październiku, II rata w lutym). Dokładne terminy wpłat oraz indywidualny numer konta każdy uczestnik otrzyma na pierwszym zjeździe.

Miejsce odbywania zajęć

Zajęcia odbywać się będą w budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5

Kontakt: tel. 22 561 88 75,  22 561 89 60, e-mail: wtz@uksw.edu.pl, wtdz@uksw.edu.pl

Zajęcia prowadzić będą doświadczeni wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach