Kurs dla katechistów parafialnych


Wydział Teologiczny UKSW uruchamia kurs dla katechistów parafialnych.
Jego uczestnicy w czasie 9 zjazdów sobotnich: 

2017: 28 października, 2 grudnia, 16 grudnia

2018: 3 lutego, 17 lutego, 3 marca, 17 marca, 21 kwietnia, 9 maja

będą mieli możliwość, przez udział w wykładach i ćwiczeniach z psychologii, katechetyki, pedagogiki, teologii pastoralnej, retoryki i teorii komunikacji, przygotować się do prowadzenia katechez dla dorosłych w parafiach. Będą też przygotowani do prowadzenia w zespołach, razem z duszpasterzami, rekolekcji ewangelizacyjnych. Łączny czas zajęć to 90 godzin.
 
Część teoretyczną w formie wykładów uczestnicy odbywać będą razem w całej grupie, a ćwiczenia praktyczne będą realizowane w mniejszych grupach na uczelni oraz w wybranych parafiach, hospitując i prowadząc katechezy dla dorosłych oraz rekolekcje ewangelizacyjne.
 
Weryfikacja przydatności kandydatów na katechistów, będzie odbywać się na podstawie zaliczeń zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Po odbytym kursie i uzyskaniu zaliczenia, absolwenci mogą ubiegać się o misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dorosłych w parafiach.
 
Warunkiem zakwalifikowania na KURSU DLA KATECHISTÓW jest świadectwo ukończenia kursu „Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej”, lub dyplom ukończenia studiów teologicznych (podyplomowych lub magisterskich).
 
Rozpoczęcie kursu: 28 października 2017 roku o godz. 8 na UKSW (Warszawa ul. Dewajtis 5),  zakończenie: 9 maja 2018 roku.
 
Koszt KURSU DLA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH 700 zł - płatność w dwóch ratach. Terminy płatności zostaną podane na I zjeździe.
 
Zapisy: złożenie kwestionariusza w postaci papierowej (Wydział Teologiczny, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, pokój 043) lub elektronicznie (i.kaluzna@uksw.edu.pl). Termin składania: do 10.10.2017 r.

 

KURS KATECHISTÓW

Plan pierwszego zjazdu (dalszy zostanie podany w dniu zjazdu.)

28 października 2017 (sobota) sala 116

800 - 930

 psychologia: dr B. Szostek

 znaczenie i funkcja empatii 

945-1115

 psychologia: dr B. Szostek

 rozwijanie umiejętności   słuchania

1130-1300

 psychologia: dr B. Szostek

 lider w grupie
 

1330-1500

retoryka i komunikacja: ks. prof.  UKSW dr hab. T. Wielebski

 podstawowe wiadomości             z retoryki i teorii komunikacji

1515-1645

retoryka i komunikacja: ks. prof.  UKSW dr hab. T. Wielebski

 podstawowe wiadomości             z retoryki i teorii komunikacji

 
 

Pytania odnośnie kursu należy kierować bezpośrednio do dziekanatu, do siostry Ilony Kałużnej pod nr telefonu: 22 561 88 93. Szczególowe informacje podane zostaną w dniu pierwszego zjazdu.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach