REKRUTACJA

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej www.podyplomowe.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie wydziału  (pok.53) do dnia 12.10.2017 roku. Rejestracja na studia będzie otwarta od dnia 6 czerwca 2017 roku. Zapraszamy!

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy uzupełniony i podpisany z systemu

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

  tożsamość kandydata

- odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

-  w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

- dwie aktualne fotografie

- opinia proboszcza / nie dot. osób konsekrowanych/

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach