Cykl wykładów i zajęć warsztatowych pt. Social Theory of Media

Szanowni  Państwo,

W dniach 23 października-3 listopada odbędzie się na naszym Uniwersytecie cykl  wykładów i zajęć warsztatowych pt. Social Theory of Media.

Zajęcia prowadzić będzie Profesor Filipa Gonçalves Subtil z  ESCS (School of Communication and Media Studies, Lisbon)-socjolożka, medioznawczyni, redaktor naczelny czasopisma „Comunicação Pública” („Komunikacja Społeczna”).

Przedmiot ten kierowany jest do  osób zainteresowanych problematyką teorii komunikacji  społecznej oraz teorii nowych  mediów.

Jako przedmiot ogólnouniwersytecki dedykowany jest zwłaszcza studentom studiów doktoranckich  oraz magisterskich  wszystkich  wydziałów naszej Alma Mater. Ponadto program  ten dedykowany jest dla wizytujących  naszą uczelnię studentów  programu Erasmus

Nie wyklucza to  możliwości  uczestnictwa  studentów I stopnia przy spełnieniu  wymogów określanych programem zajęć. (Zapraszamy zatem chętnych  na pierwsze zajęcia).

Zaliczenie przedmiotu  równoznaczne jest z  uzyskaniem 5 punktów ECTS.

Limit miejsc: 35.

Szersze informacje o przedmiocie wraz ze szczegółowym opisem  znajda Państwo, klikając w poniższy link:

https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WH-R-SocialTheo

Zachęca się osoby zainteresowane teorią komunikacji społecznej do zapisu  na wyżej wymieniony przedmiot.

Organizatorzy wizyty:

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Santander Mobility  Found

Koordynator wizyty:

dr Piotr Dejneka

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach