Praktyki na Wydziale

Uchwała w sprawie praktyk studentów na WT, 23.06.2014

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii (kp)

         Studenci teologii (wszystkich specjalności) mają możliwość realizacji w ramach studiów przedmiotów i praktyk umożliwiających w przyszłości podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela religii we wszystkich typach szkół. Przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii polega na udziale w wykładach i ćwiczeniach oznaczonych w planie kp3 (dla studentów III roku) i kp4 (dla studentów IV roku). Dodatkowo studenci odbywają praktyki (psychologiczno-pedagogiczne po III roku  i katechetyczne na IV roku).

         Osoby zainteresowane przystąpieniem do modułu winny pojawić się na zajęciach zgodnie z planem kp, następnie złożyć w dziekanacie stosowną deklarację, pozytywnie zaopiniowaną przez Pełnomocnika ds. Praktyk dr Anetę Rayzacher-Majewską.

         Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przygotowaniem pedagogicznym do nauczania religii należy kierować do dr Anety Rayzacher-Majewskiej drogą mailową na adres:

a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl

bądź osobiście podczas dyżuru Pełnomocnika.

deklaracja udziału w przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym - pobierz

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDUKACJA MEDIALNA I DZIENNIKARSTWO, DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA ? praktyki

http://www.media.uksw.edu.pl/index.php?mod=my&id=7056

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TURYSTYKA KRAJÓW BIBLIJNYCH  praktyki

http://turystyka.uksw.edu.pl/?page_id=292

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk /TO,SNK,DMI/ - dr A. Rayzacher-Majewska

dyżur w semestrze letnim będzie we środy w godz. 13.15-14.45 w sali nr 501

dyżur w dniu 25.04.2018 r. został odwołany

 

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk /EMID, DIKS (studia I i II-stopnia) - ks. dr Rafał Leśniczak, ks. dr Krzysztof Marcyński

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk / DIKS - ks. dr Rafał Leśniczak
 
każdy wtorek (w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne) - godz. 11.30-12.30 - pok. 418
W przypadku konieczności spotkania się w innym terminie pełnomocnik Dziekana prosi o kontakt poprzez pocztę elektroniczną: r.lesniczak@uksw.edu.pl

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk / DIKS - ks. dr Krzysztof Marcyński
wtorki w godz. 12:15 - 13:15, pok. 418
 
Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk  /RE/- ks. dr hab. T. Szyszka
 
dyżur:
kontakt: e-mail
 
Dyżur Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk  /TKB/ - dr hab. B. Strzałkowska
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach