Sesja poprawkowa semestr zimowy 2015/2016

Sesja poprawkowa semestr zimowy 2015/2016
       
data godzina sala

egzaminator

29.02.2016 r. 13:15-14:45 020 dr B. Strzałkowska
01.03.2016 r. 9:15-11:15 117 dr B. Strzałkowska
01.03.2016 r. 08:00 407 dr J. Błeszyńska-Wysocka
03.03.2016 r. 15:00 420 ks. dr Z. Grochowski
03.03.2016 r. 9:00 418 prof. G. Łęcicki03
04.03.2016 9:30-11:15 021 ks. dr hab. G. Bachanek
       

ks. prof. UKSW dr hab. J. Babiński - studenci proszeni są o indywidualne umawianie się drogą e-mailową j.babinski@uksw.edu.pl

Konferencja z okazji 30-lecia pracy dydaktyczno-naukowej ks. prof. dr. hab. Stanisława Urbańskiego

Rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński oraz Dziekan Wydziału Teologicznego, ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik zapraszają na konferencję, która odbędzie się 17 lutego 2016 r. w auli Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5. Rozpoczęcie o godz. 11.00.

PROGRAM KONFERENCJI

11.00?11.15 Rozpoczęcie konferencji, Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński

11.15?12.00 Słowo okolicznościowe, ks. Kardynał Kazimierz Nycz, ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

12.00?12.40 Wykłady okolicznościowe

Sukcesy badawcze w ujęciu ks. prof. Stanisława Urbańskiego, ks. prof. dr hab. Ireneusz Werbiński
Dorobek naukowy ks. prof. Stanisława Urbańskiego, ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC

12.40?12.55 Zakończenie konferencji

 

Za udział w konferencji można uzyskać 0,25 pkt.

grupy zobowiązane do uczestnictwa i opiekunowie:

do1, dk1, -ks. prof. A. Adamski

cm1, em1, snk1, tb1, to1, re1

Studenci z przedmiotu 'Krytyczna interpretacja przekazów indywidualnych' - prof. G. Łęcicki

Rejestracja na zajęcia fakultatywne - semestr letni 2015/2016

W dniu 07.02.2016 r. (niedziela) zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia fakultatywne, wykłady monograficzne, zajęcia w języku obcym oraz translatorium i specjalizacje dla studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studenci wybierają dwie spośród czterech specjalizacji).

Rejestracja zostanie uruchomiona w następujących godzinach:

wykłady w języku obcym  ? godz. 20:00
specjalizacje dla dm1 ? godz. 20:15
zajęcia fakultatywne ? godz. 20:30
wykłady monograficzne ? godz. 21:00
translatorium dla dm1 ? godz. 21:30

Odbiór decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego oraz stypednium rektora dla najlepszych studentów

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. studenckich i kształcenia nr 1/2016 z dn. 19.01.2016 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych upływa w dniu 29.02.2016 r.

Odbiór decyzji jest obowiązkowy

Decyzje należy odebrać w Dziale Pomocy Materialnej dla studentów, pok. 003 i 002 przy ul. Wóycickiego, bud. 23

decyzja

Zmiana dyżuru Pełnomicnika ds. Praktyk p. dr Anety Rayzacher-Majewskiej w dniach 20 i 21.01.2016 r.

Dyżur Pełnomocnika  ds. Praktyk p. dr Anety Rayzacher-Majewskiej w dniu 20.01.2016 r. został odwołany. W sprawach pilnych można zgłosić się między godz 14:00 a 15:00 do sali 043.

Dyżur w dniu 21.01.2016 r. został  przeniesiony z godz. 9-10 na godz. 15-16.

Sesja egzaminacyjna semestr zimowy 2015/2016

data godzina sala egzaminator przedmiot
21.01.2016 r. 10:00 320 ks. prof. R. Bartnicki  
21.01.2016 r. 13:30-16:30 225 prof. G. Łęcicki Człowiek w świecie mediów - termin zerowy
22.01.2016 r. 09:45 501 ks. prof. J. Różański Antropologia religii
22.01.2016 r.     prof. A. Piwko Rodzina, społeczeństwo, państwo na Bliskim Wschodzie
25.01.2016 r. 13:30-16:30 225 prof. G, Łęcicki Człowiek w świecie mediów - termin zerowy
26.01.2016 r. 11:00-12:00 320 dr E. Czaczkowska  
26.01.2016 r. 10:00-13:00 407 ks. prof. R. Bartnicki Ewangelie synoptyczne
26.01.2016 r. 8:00 i 9:45 322 mgr A. Czyż-Mańkowska Przepisy prawne w turystyce
27.01.2016 r. 15:00 Aula ks. dr Z. Hanas Nauki o komunikowaniu
28.01.2016 r.     prof. A. Piwko Rodzina, społeczeństwo, państwo na Bliskim Wschodzie
28.01.2016 r. 9:45-11:15 417 ks. prof. K. Misiaszek Katechetyka porównawcza
28.01.2016 r. 11:30-13:00 417 ks. prof. K. Misiaszek Katecheza i kultura
28.01.2016 r. 11:30 229 prof. A. Kuśmirek Język hebrajski
29.01.2016 r. 8:00-14;00 117 ks. prof. K. Bardski  
29.01.2016 r. 11:00 410 ks. prof. J. Łupiński  
29.01.2016 r. 08:00 417 ks. dr J. Aptacy Wprowadzenie w chrześcijaństwo
29.01.2016 r. 9:40 116 ks. prof. H. Seweryniak Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku
29.01.2016 r. 13:00 Aula ks. prof. H. Seweryniak Apologia i dziennikarstwo
29.01.2016 r. 10:00 420 ks. prof. J. Babiński możliwość uzyskania wpisów i ocen  uzyskanych w wyniku wcześniejszych pisemnych kolokwiów
29.01.2016 r. od 10:00 407 ks. dr hab. G. Bachanek Antropologia, a w podanych na wykładzie godzinach Sakramentologia, Teologia fundamentalna, Wprowadzenie w chrześcijaństwo
29.01.2016 r. od 13:00 409 ks. dr K. Filipowicz Liturgika - sakramenty
29.01.2016 r. 12:30-16:00 327 ks. prof. M. Kowalczyk  
29.01.2016 r.  10:00-14:00 328 prof. G. Łęcicki Człowiek w świecie mediów
29.01.2016 r. 16:00 420 ks. prof. J. Grzywaczewski  
01.02.2016 r. 9:00 329 ks. prof. W. Cislo  
01.02.2016 r. 09:30 056 ks. prof. W. Kluj  
01.02.2016 r. 10:00-11:30 320 dr B. Strzałkowska Pięcioksąg
01.02.2016 r. od 9:00 009 ks. prof. T. Wielebski Wprowadzenie do teologii pastoralnej
01.02.2016 r. od 11:30 320 dr B. Strzałkowska Księgi prorockie
01.02.2016 r. od 10.00 326 ks. dr J. Sobkowiak Etyka
01.02.2016 r. 10:00-14:00 328 prof. G. Łęcicki Historia Polski XX w.
01.02.2016 r.  10:00-14:00 409 ks. dr hab. G. Bachanek Sakramentologia - emid
02.02.2016 r. 10:00-11:00 407 ks. dr J. Aptacy translatorium
02.02.2016 r. 8:45-9:30 420 ks. prof. J. Zabielski Bioetyka - wybrane zagadnienia
02.02.2016 r. 9:30-11:00 420 ks. prof. J. Zabielski Kult Miłosierdzia Bożego...
02.02.2016 r. 13:00 420 ks. prof. S. Skobel  
02.02.2016 r. 09:00 054 ks. prof. J. Kręcidło Egzegeza kanoniczna
02.02.2016 r. 10.00-15.30 326 ks. dr J. Sobkowiak Teologia moralna życia społecznego
02.02.2016 r. 10:00-12:00 324 prof. G. Łęcicki Historia Polski XX w.
02.02.2016 r. 09:00 - 10:00 417 ks. dr Z. Grochowski Język hebrajski
02.02.2016 r. 10:00-14:00 417 ks. dr Z. Grochowski Dziejwe Apostolskie i Listy Pawłowe
02.02.2016 r. 10:00 Aula ks. dr Z. Hanas Reklama i marketing
03.02.2016 r.  13.00-16.00 326 ks. dr J. Sobkowiak Teologia moralna życia społecznego
03.02.2016 r.  12:30 407 ks. prof. T. Wielebski Teologia pastoralna
03.02.2016 r.  10:00-12:00 324 prof. G. Łęcicki Historia Polski XX w.
03.02.2016 r. 15:00 Aula ks. dr Z. Hanas Nauki o komunikowaniu
03.02.2016 r. 15:00 320 ks. prof. J. Grzywaczewski  
04.02.2016 r. 10:30 408 prof. A. Kuśmirek Podstawy judaizmu
04.02.2016 r. 12:30 229 prof. A. Kuśmirek Geografia religii
04.02.2016 r.  10:00 417 ks. dr N. Mojżyn  
04.02.2016 r. od 10:00 320 dr B. Strzałkowska Archeologia krajów biblijnych
04.02.2016 r.  09:00 407 ks. prof. T. Stępień Historia filozofii
04.02.2016 r. 10:00-12:00 409 ks. prof. E. Robek Zagrożenia sektami jako wyzwanie pastoralne
05.02.2016 r. 09:00 407 ks. dr D. Pater  
05.02.2016 r. 10:00 503 ks. prof. L. Nieścior  


Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach