Podania dotyczące przedmiotów - składanie do 16.10.2015

Szanowni Studenci,

Podania z prośbą o: dopisanie do listy uczestników zajęć fakultatywnych lub wykładów monograficznych, zmianę grup zajęć, możliwość uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów dla wyższego roku, będą przyjmowane do dnia 16.10.2015 r.

Konferencja naukowa "Mowa nienawiści w Sieci. Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie"

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na ogólnopolską konferencję naukową "Mowa nienawiści w Sieci. Hejting i trolling w komunikacji społecznej w internecie" organizowaną przez Katedrę Public Relations i Komunikacji Marketingowej oraz Koło Naukowe "Public Relations w Social Media", która odbędzie się już niedługo - 7 października 2015 roku na UKSW w Warszawie, ul. Dewajtis 5.


Serdecznie zapraszamy!


więcej na ten temat oczywiście na Facebooku
https://www.facebook.com/events/449544905247553/


Będziemy wdzięczni za przekazanie tej informacji osobom, które mogą być zainteresowane tematyką konferencji.


Za udział w konferencji można uzyskać 0,25 pkt. ECTS.

program

plakat

Spotkanie z opiekunami i starostami 16.10.2015 r.

W dniu 16.10.2015 r. o godz. 12:30 w sali 223 odbędzie się spotkanie Prodziekana ds. studiów stacjonarnych ks. dr Jarosława Sobkowiaka z opiekunami i starostami.

Obecność obowiązkowa!

Studenci pierwszego roku studiów proszeni są o wybranie starostów do dnia 10.10.2015 r.

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk dr Mileny Kindziuk 05 i 12 października

Dyżury Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk dr Mileny Kindziuk w dniach 05 i 12 października 2015 r. zostały odwołane!

 

Konferencje naukowe pt. "Bilad as Sudan: dziedzictwo przeszłości", "Sudan: archeologia i historia" (01.10.2015 r.).

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW w Warszawie serdecznie zapraszają na cykliczne konferencje naukowe pt. "Bilad as Sudan: dziedzictwo przeszłości", "Sudan: archeologia i historia".  Konferencje odbędą się 1 października 2015 r.  (czwartek)  w godz. 10.00-20.00, ul. Dewajtis 5, sala 223.

Pobierz program

Rejestracja na zajęcia fakultatywne - semestr zimowy 2015/2016

 

UWAGA!

W związku z problemami natury technicznej rejestracja na zajęcia fakultatywne, wykłady monograficzne i wykłady w języku obcym zostanie uruchomiona w dniu 01.10.2015 r.:

fakultety - godz. 21:00

wykłady monograficzne - godz. 21:30

 

wykłady w języku obcym - 02.10.2015 r. o godz. 21:00

 

translatoria (1 rok studiów II-stopnia) - 30.09.2015 r. godz. 20:00

Rejestracja na specjalizacje (DK, DO, EM) 2015/2016

Rejestracja na specjalizacje zostanie uruchomiona w niedzielę 27 września 2015 r. o godz. 21:00

Studenci 3 roku  kierunku teologia, specjalność edukacja medialna i dziennikarstwo rejestrują się na dwie z następujących specjalizacji:  prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa, public relations, reklamowa, edytorska oraz edukacyjno-medialna.

 

Studenci 3 roku  kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność dziennikarstwo ogólne rejestrują się na dwie z następujących specjalizacji:  prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa, public relations, reklamowa, edytorska oraz edukacyjno-medialna.

 

Studenci 3 roku  kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność komunikacja medialno-kulturowa rejestrują się na jedną z następujących specjalizacji:  prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa, public relations, reklamowa, edytorska oraz edukacyjno-medialna.

Dyżury Pełnomocników ds. praktyk we wrześniu

Dyżury Pełnomocników Dziekana ds. praktyk we wrześniu:

/TO,SNK,DMI/ - dr A. Rayzacher-Majewska

30 września środa 9.00-10.00 sala 501

 

/EMID, DIKS (studia I-stopnia), TK/- dr M. Kindziuk

15 września 14.00-15.00, sala 418

28 września 12.00-13.00, sala 418

 

/DIKS (studia II-stopnia) - dr M. Jarosz

22 września ? 9.00 ? 10.00, sala 418

Rozmowy kwalifikacyjne na Wydziale Teologicznym

Rozmowy kwalifikacyjne dla kandydatów na studia na Wydziale Teologicznym odbędą się w dniu 15 września 2015 r. w godz. 9:00 - 15:00:

kierunek Teologia (specjalności: coaching i mediacje społeczne, edukacja medialna i dziennikarstwo, specjlaność nauczycielsko-katechetyczna, teologia ogólna, turystyka krajów biblijnych) - pokój 056 (Stary Gmach, parter)

kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności: dziennikarasto ogólne, komunikacja medialno-kulturowa) - sala 420 (Nowy Gmach, pierwsze piętro)

szczegółowe informacje na temat rozmów kwalifikacyjnych oraz zestawy pytań -> http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/1

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2015/2016 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2015 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie).

Rada Wydziału będzie opiniować Państwa wnioski na posiedzeniu 28 września. Prosimy o składanie wniosków we właściwych Dziekanatach WT do 25 września br.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdują się na na stronie: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach