WYNIKI REKRUTACJI 2013/2014

Wyniki rekrutacji 2013/2014 na Wydziale Teologicznym

Kierunek Teologia (jednolite studia magisterskie)

specjalności:

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (studia I stopnia)

specjalności:

Egzamin poprawkowy z Aktualności Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szanowni Państwo Studenci, 

osoby które otrzymały ocenę niedostateczną lub nie podeszły w lipcu do powtórnego 
egzaminu, egzamin poprawkowy z przedmiotu ?Aktualność dziedzictwa Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego? w sesji poprawkowej będą miały możliwość napisania 
09.09.2013 r. 
Do testu można będzie się zalogować między 08:00-23:59 pod adresem e.uksw.edu.pl

Dział Kształcenia

Nowy Regulamin Studiów - podstawowe różnice

Szanowni Państwo,

Zachęcam do lektury dokumentu ukazującego podstawowe różnice pomiędzy starym a nowym Regulaminem Studiów. Nowy regulamin obowiązuje od 1 października 2012 r. Zamieszczony dokument został opracowany przez Samorząd Studentów.

Regulamin studiów - podstawowe różnice

Instrukcja wypełniania sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa - pobierz

Granty dla poczatkujących naukowców

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 lipca 2011 r. w ramach 7. Programu Ramowego ogłoszone zostały przez Komisję Europejską konkursy. Na szczególną uwagę zasługuje konkurs na granty dla początkujących naukowców (w ramach Programu Szczegółowego POMYSŁY- ERC Starting Independent Researcher Grant).

Czemu służy grant?

Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową.

Kto może aplikować?

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach