Warunki zaliczenia roku

Na studiach doktoranckich obowiązuje rozliczenie roczne.

Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej do sekretariatu należy złożyć wypełnione karty egzaminacyjne, indeks oraz sprawozdanie z przebiegu badań naukowych i pracy dydaktycznej, podlegajacych zatwierdzeniu przez opiekuna naukowego.

 

Doktoranci specjalności: dod, dud, edd, eed, ekd, fud, hod, kad, kud, lid, mid, mod, pad, red

uczestniczą tygodniowo w:

ROK I i II

 • 4 godz. seminarium (w I i II semestrze)
 • 14 godz. wykładów/wykładów monograficznych (w I i II semestrze)
 • 2 godz. ćwiczeń (w I i II semestrze)
 • praktyki dydaktyczne min. 10 godz w roku akademickim
 • dydaktyka akademicka. Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć w ramach Studium Pedagogizacji (dotyczy pierwszego roku)

Rok III

 • 2 godz. seminarium (w I i II semestrze)
 • 2 godz. wykładów monograficznych (w I i II semestrze)
 • 2 godz. wykładu pozawydziałowego (przez jeden semestr)
 • 2 godz. ćwiczeń (w I i II semestrze)
 • praktyki dydaktyczne min. 10 godz w roku akademickim

ROK III studenci, którzy ukończyli rok II na innej uczelni aniżeli UKSW, uczestniczą dodatkowo w:

 • 2 godz. seminarium (w I i II semestrze)
 • 6 godz. wykładów monograficznych (w I i II semestrze)
 • 2 godz. ćwiczeń (w I i II semestrze)

ROK IV

 • 2 godz. seminarium (w I i II semestrze)
 • 2 godz. wykładów monograficznych (w I i II semestrze)
 • 2 godz. ćwiczeń (w I i II semestrze)
 • praktyki dydaktyczne min. 10 godz w roku akademickim

Doktoranci specjalność: bid uczestniczą tygodniowo w:

ROK I i II

 • 4 godz. seminarium (w I i II semestrze)
 • 10 godz. wykładów/wykładów monograficznych (w I i II semestrze)
 • 2 godz. ćwiczeń (w I i II semestrze)
 • 8 godz. lektoratów (w I i II semestrze)
 • praktyki dydaktyczne min. 10 godz w roku akademickim
 • dydaktyka akademicka. Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć w ramach Studium Pedagogizacji (dotyczy pierwszego roku)

Rok III

 • 2 godz. seminarium (w I i II semestrze)
 • 2 godz. wykładów monograficznych (w I i II semestrze)
 • 2 godz. wykładu pozawydziałowego (przez jeden semestr)
 • 2 godz. ćwiczeń (w I i II semestrze)
 • praktyki dydaktyczne min. 10 godz w roku akademickim

ROK III studenci, którzy ukończyli rok II na innej uczelni aniżeli UKSW, uczestniczą dodatkowo w:

 • 2 godz. seminarium (w I i II semestrze)
 • 6 godz. wykładów monograficznych (w I i II semestrze)
 • 2 godz. ćwiczeń (w I i II semestrze)

ROK IV

 • 2 godz. seminarium (w I i II semestrze)
 • 2 godz. wykładów monograficznych (w I i II semestrze)
 • 2 godz. ćwiczeń (w I i II semestrze)
 • praktyki dydaktyczne min. 10 godz w roku akademickim

WYNIKI REKRUTACJI 2013/2014

Wyniki rekrutacji 2013/2014 na Wydziale Teologicznym

Kierunek Teologia (jednolite studia magisterskie)

specjalności:

Kierunek Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (studia I stopnia)

specjalności:

Egzamin poprawkowy z Aktualności Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Szanowni Państwo Studenci, 

osoby które otrzymały ocenę niedostateczną lub nie podeszły w lipcu do powtórnego 
egzaminu, egzamin poprawkowy z przedmiotu ?Aktualność dziedzictwa Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego? w sesji poprawkowej będą miały możliwość napisania 
09.09.2013 r. 
Do testu można będzie się zalogować między 08:00-23:59 pod adresem e.uksw.edu.pl

Dział Kształcenia

Nowy Regulamin Studiów - podstawowe różnice

Szanowni Państwo,

Zachęcam do lektury dokumentu ukazującego podstawowe różnice pomiędzy starym a nowym Regulaminem Studiów. Nowy regulamin obowiązuje od 1 października 2012 r. Zamieszczony dokument został opracowany przez Samorząd Studentów.

Regulamin studiów - podstawowe różnice

Instrukcja wypełniania sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa - pobierz

Granty dla poczatkujących naukowców

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 lipca 2011 r. w ramach 7. Programu Ramowego ogłoszone zostały przez Komisję Europejską konkursy. Na szczególną uwagę zasługuje konkurs na granty dla początkujących naukowców (w ramach Programu Szczegółowego POMYSŁY- ERC Starting Independent Researcher Grant).

Czemu służy grant?

Grant pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową.

Kto może aplikować?

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach