PZS

„P R A K T Y K I   Z   S U K C E S E M”
-
propozycja dla Studentów
Wydziału Teologicznego UKSW
1 PAŹDZIERNIKA 2017 – 30 WRZEŚNIA 2019

Wydział Teologiczny UKSW przygotowuje dla swoich Studentów program płatnych staży pod nazwą „Praktyki z sukcesem”. Program w dużej mierze realizuje obowiązek odbycia  praktyk wydziałowych.

Korzyści z przystąpienia do Programu:

  • płatny staż w ciekawych miejscach pracy,
  • bilet miesięczny na czas odbycia stażu,
  • zwrot kosztów dojazdu dla Studentów spoza Warszawy,
  • podniesienie kompetencji interpersonalnych i kognitywnych oraz umiejętności pracy w grupie.

Oferujemy praktyki w przedsiębiorstwach związanych z edukacją, mediami, PR-em i reklamą, turystyką, Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR), coachingiem i mediacjami.

Rekrutacja trwa od 6 do 31 października 2017 r.

13 października 2017 r. dyżur mgra Szymona K. Ciećko zostaje odwołany.

Zgłoszenia należy przesłać e-mailowo: sz.ciecko@uksw.edu.pl do 31 października 2017 r. lub doręczyć osobiście podczas dyżurów: wtorek, 9.30-11.00 (gabinet Prodziekana ds. Studenckich) lub piętek, 9.45-11.15 (sala 503).

Termin spotkania informacyjnego zostanie podany w najbliższych dniach.

Projekt finansowany przez
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach