INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA STUDIA

Przewodnik dla kandydatow

W roku 2016 na Wydziale Teologicznym UKSW będzie otwarta rekrutacja na następujące kierunki i specjalności studiów:

  

Kierunek: TEOLOGIA (jednolite studia magisterskie)- ulotka

w tym specjalności:

Studia na Wydziale Teologicznym - informacje

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA   [strona]   [ulotka]

studia I stopnia:

specjalność: Dziennikarstwo ogólne

specjalność: Komunikacja medialno-kulturowa

studia II stopnia:

specjalność: Komunikacja medialno-marketingowa

 

Kierunek: RELIGIOZNAWSTWO (studia I stopnia)   [strona]   [ulotka]

 

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji (terminy, rejestracja, progi punktowe) znajdują się na stronie http://rekrutacja.uksw.edu.pl

 

ROZMOWY KWALIFIKACYJNE - 11, 12 i 13 lipca

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW

2016

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek teologia (specjalności: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, edukacja medialna i dziennikarstwo, specjalność nauczycielsko-katechetyczna, turystyka krajów biblijnych, misjologia) będzie składała się z trzech części:

1) Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności

2) Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. udział w ruchach, wspólnotach, samorządzie szkolnym, kołach zainteresowań; dla specjalności edukacja medialna i dziennikarstwo osiągnięcia w tej dziedzinie: uczestnictwo w kole dziennikarskim, publikowanie w gazecie szkolnej, prowadzenie bloga lub fanpage'a w portalach społecznościowych, udział w projekcie edukacyjno-medialnym, konkursie wiedzy o mediach itp.)

3) Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: Pismo Święte, wiara (katechizm), historia Kościoła, moralność katolicka (chrześcijańska).

Zestawy pytań - pobierz

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności: dziennikarstwo ogólne i komunikacja medialno-kulturowa) będzie składała się z trzech części:

1) Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności

2) Kandydat przedstawia  dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. uczestnictwo w kole dziennikarskim, publikowanie w gazecie szkolnej, prowadzenie bloga lub fanpage?a w portalach społecznościowych, udział w projekcie edukacyjno-medialnym, konkursie wiedzy o mediach itp.)

3) Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: sport, polityka, kultura, religia, ekonomia, turystyka, media.

Zestawy pytań - pobierz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYNIKI REKRUTACJI 2016/2017

Kierunek: TEOLOGIA (jednolite studia magisterskie)

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (studia I stopnia):

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA (studia II stopnia) - komunikacja medialno-marketingowa

Kierunek: RELIGIOZNAWSTWO (studia I stopnia)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do składania dokumentów, muszą złożyć:

  • podanie z Internetowej Rejestracji Kandydatów
  • 1 zdjęcie
  • kserokopię dowodu osobistego
  • świadectwo dojrzałości i kserokopia
  • opłatę za legitymację elektroniczną - 10 zł
  • dodatkowo kandydaci na kierunek teologia składają opinię od proboszcza lub duszpasterza

UWAGA!

Osoby z obywatelstwem zagranicznym i maturą zagraniczną oraz osoby z obywatelstwem zagranicznym i maturą polską najpierw zgłaszają się z dokumentami do Działu Kształcenia - tj. w kampusie przy ul. Dewajtis 5, Stary Budynek, pokój 037, w godzinach 9:30-12:30

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach