Rekrutacja

Listy rankingowe kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2017/2018:

Teologia (studia jednolite magisterskie) - specjalności:

coaching i mediacje społeczne - pobierz

specjalność nauczycielsko-katechetyczna - pobierz

turystyka krajów biblijnych - pobierz

teologia ogólna - pobierz

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia) - specjalności:

dziennikarstwo ogólne - pobierz

komunikacja medialno-marketingowa - pobierz

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia) - specjalność:

komunikacja medialno-marketingowa - pobierz

Rozmowy kwalifikacyjne na dziennikarstwo i teologię

Publikujemy szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na kierunki prowadzone przez Wydział Teologiczny: dziennikarstwo i komunikacja społeczna, teologia (studia stacjonarne) oraz informacje organizacyjne.

Rozmowy odbędą się w dniach 13,14 lipca (czwartek, piątek) w godz. 9-15 w kampusie przy ul. Dewajtis 5:

 • kierunek teologia (studia jednolite magisterskie -> 5-letnie)
  (specjalności: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna, turystyka krajów biblijnych) -> numery sal: 320, 321 (łącznik, parter - wejście przez Nowy Budynek)

   
 • kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia -> 3-letnie)
  (specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa) -> numery sal: 322, 323, 324 (łącznik, parter - wejście przez Nowy Budynek)

Podział kandydatów na poszczególne dni według porządku alfabetycznego tj. wg pierwszej litery nazwiska:
- 13 lipca (czwartek) do rozmowy przystępują osoby, których nazwisko rozpoczyna się na literę z pierwszej połowy alfabetu (A-K),
- 14 lipca (piątek) do rozmowy przystępują osoby, których nazwisko rozpoczyna się na literę z drugiej połowy alfabetu (L-Ż).

Przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek teologia (specjalności: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna, turystyka krajów biblijnych) będzie składała się z trzech części:

 1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności.
 2. Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. udział w ruchach, wspólnotach, samorządzie szkolnym, kołach zainteresowań).
 3. Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: Pismo Święte, wiara (katechizm), historia Kościoła, moralność katolicka (chrześcijańska).

Zestawy pytań – pobierz

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności: dziennikarstwo ogólne oraz komunikacja medialno-kulturowa) będzie składała się z trzech części:

 1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności.
 2. Kandydat przedstawia  dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. uczestnictwo w kole dziennikarskim, publikowanie w gazecie szkolnej, prowadzenie bloga lub fanpage’a w portalach społecznościowych, udział w projekcie edukacyjno-medialnym, konkursie wiedzy o mediach itp.)
 3. Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: sport, polityka, kultura, religia, ekonomia, turystyka, media.

Zestawy pytań – pobierz

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach