PRAKTYKI Z SUKCESEM

Praktyki z sukcesem” to projekt dedykowany Studentom Wydziału Teologicznego UKSW.

Do zgłoszenia się zapraszamy Studentki i Studentów 4 i 5 roku kierunku Teologia, 2 i 3 roku studiów I stopnia kierunku: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (specjalność dziennikarstwo ogólne i  komunikacja medialno-kulturowa) oraz 2 roku studiów II stopnia kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna specjalność Komunikacja medialno-marketingowa.

Realizacja oferowanego stażu pozwoli:

  • poprawić sytuację Uczestników na rynku pracy po zakończeniu kształcenia na WT,
  • poznać mechanizmy działania wybranych przedsiębiorstw,
  • zaliczyć OBOWIĄZKOWE praktyki,
  • zastosować zdobytą wiedzę w praktycznych sytuacjach zawodowych.

W ramach współpracy zostaną zapewnione:

  • PŁATNE staże w ciekawych miejscach pracy,
  • zwrot kosztów dojazdu dla Studentów spoza Warszawy,
  • ubezpieczenie NNW,
  • wstępne szkolenie BHP,
  • podniesienie kompetencji interpersonalnych i kognitywnych oraz umiejętności pracy w grupie.

Rekrutacja trwa do 31 października 2017 r.

Zgłoszenia należy przesłać e-mailowo: sz.ciecko@uksw.edu.pl lub doręczyć osobiście w każdy wtorek w godz. 9.30-11 (sala 407) lub piątek w godz. 9.45-11.15 (sala 503, Nowy Budynek, Dewajtis 5)

Termin spotkania informacyjnego oraz wszelkie informacje będą zamieszczane na podstronie Projektu: http://teologia.uksw.edu.pl/pzs

 

 

Projekt finansowany przez
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

25-lecie studiów dziennikarskich na Wydziale Teologicznym UKSW

Zapraszamy wszystkich studentów Instytutów Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa (kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz specjalnośc edukacja medialna i dziennikarstwa) na uroczystości związane z obchowani 25-lecia studiów dziennikarskich w Wydziale Teologicznym:

24.10.2017 r. - godz. 9:30 - 15:00 - uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa o. Federico Lombardiemu SJ

25.10.2017 r. - konferencja naukowa

Dyżur Prodziekana w dniu 19.10.2017 r.

Z powodu otwarcia Centrum Analiz Medialnych na Uniwersytecie Warszawskim dyżur Prodziekana ds. studiów stacjonarnych ks. dr Jarosława Sobkowiaka w dniu 19.10.2017 r. (czwartek) odbędzie się w godz. 9:30 - 10:00

Promocja 2017

Drodzy Absolwenci

studiów magisterskich i licencjackich

na Wydziale Teologicznym UKSW!

Serdecznie zapraszamy Was na uroczystość graduacji, która odbędzie się

w sobotę 25 listopada 2017 r. w kampusie na Dewajtis.

Rozpocznie ją o godzinie 10.00 Msza św. w kościele akademickim

odprawiona w intencji tegorocznych Absolwentów.

Po niej udamy się w uroczystym orszaku do Auli im. Jana Pawła II. 

Bardzo prosimy o potwierdzenie swojej obecności na promocji

do dnia 9 listopada

na adres mailowy graduacja.wt@op.pl.

Osoby, które chciałyby zakupić pamiątkowy biret z logiem UKSW powinny to zgłosić najpóźniej do 30 października na powyższy adres mailowy.

Koszt biretu wyniesie 22 zł. Będzie można go opłacić i odebrać w dniu uroczystej promocji.

Bardzo serdecznie zachęcamy Was, Drodzy Absolwenci,

do skontaktowania się z Promotorami,

aby poinformować ich o Waszej obecności na graduacji i zaprosić ich na nią.

 

Zespół organizacyjny                        

Cykl wykładów i zajęć warsztatowych pt. Social Theory of Media

Szanowni  Państwo,

W dniach 23 października-3 listopada odbędzie się na naszym Uniwersytecie cykl  wykładów i zajęć warsztatowych pt. Social Theory of Media.

Zajęcia prowadzić będzie Profesor Filipa Gonçalves Subtil z  ESCS (School of Communication and Media Studies, Lisbon)-socjolożka, medioznawczyni, redaktor naczelny czasopisma „Comunicação Pública” („Komunikacja Społeczna”).

Przedmiot ten kierowany jest do  osób zainteresowanych problematyką teorii komunikacji  społecznej oraz teorii nowych  mediów.

Jako przedmiot ogólnouniwersytecki dedykowany jest zwłaszcza studentom studiów doktoranckich  oraz magisterskich  wszystkich  wydziałów naszej Alma Mater. Ponadto program  ten dedykowany jest dla wizytujących  naszą uczelnię studentów  programu Erasmus

Nie wyklucza to  możliwości  uczestnictwa  studentów I stopnia przy spełnieniu  wymogów określanych programem zajęć. (Zapraszamy zatem chętnych  na pierwsze zajęcia).

Zaliczenie przedmiotu  równoznaczne jest z  uzyskaniem 5 punktów ECTS.

Limit miejsc: 35.

Szersze informacje o przedmiocie wraz ze szczegółowym opisem  znajda Państwo, klikając w poniższy link:

https://usosweb.uksw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=WH-R-SocialTheo

Zachęca się osoby zainteresowane teorią komunikacji społecznej do zapisu  na wyżej wymieniony przedmiot.

Organizatorzy wizyty:

Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Santander Mobility  Found

Koordynator wizyty:

dr Piotr Dejneka

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach