Gala Belfra Roku

Serdecznie gratuluję Zwyciężczyniom: Pani Profesor Monice Przybysz i Pani Doktor Magdalenie Butkiewicz. Dziękuję rownież Wszystkim, którzy poprzez udział w ankietach przyczynili się do dzisiejszego święta. Ks. Jarosław A. Sobkowiak

Konwersatoria z wykładowcami z Portugalii (Social media, Innovation and Public Communication)

W dniach 3-12 kwietnia 2017 r. przyjedzie  na  Wydział Nauk Humanistycznych z cyklem  wykładów    pt:  Innovation. Technology and Society(30h) Profesor Filipe Montagril z  ESCS – School of Communication and Media Studies, Lisbon, Portugal (Szkoła Komunikacji Społecznej i Studiów Medioznawczych Instytutu Politechnicznego w Lizbonie). Zachęca się  osoby zainteresowane problematyką nowych  mediów w przestrzeni społecznej,  problematyką nowych  form komunikacji  społecznej oraz zarządzania wiedzą do  zapisu  na wyżej  wymieniony   przedmiot.

W dniach 8-16 maja 2017 r. przyjedzie natomiast na  Wydział Nauk Humanistycznych z cyklem  wykładów  pt. Strategic Communication in Social Media(30 h) Profesor  Nuno Miguel de Silva Jorge. Ten przedmiot kierowany jest do  osób zainteresowanych problematyką nowych  mediów w przestrzeni społecznej  oraz problematyką nowych  form komunikacji.

Zaliczenie   każdego z tych przedmiotów  równoznaczne jest z  uzyskaniem  5 punktów ECTS oraz zaliczeniem obowiązkowego przedmiotu ogólnouniwersyteckiego. Zajęcia prowadzone będą popołudniami  i w godzinach wieczornych,  aby  nie kolidowały  z zajęciami  obligatoryjnymi.

Limit miejsc na każde z zajęć wynosi 35 osób.

 Zapisy na zajęcia odbędą się poprzez system USOS lub pisemne podanie (podpisane przez koordynatora zajęć) złożone w Dziekanacie.

 Zachęcam do udziału w zajęciach.

 Kordynator wizyty

 Dr Piotr Dejneka

Egzamin "Ex Universa Theologia" - 18 marca 2017 r., godz. 9.00

Egzamin Ex Universa Theologia odbędzie się w dniu 18 marca 2017 r. (sobota) od godz. 9:00

Osoby, które będą podchodzić do egzaminu w tym terminie proszone są o złożenie indeksów lub pionformowanie dziekanatu do dnia 10 marca 2017 r.

Indeksy i protokoły będą do odbioru w dziekanacie w dniu 18.03.2017 r. od godz. 8:30.

KOMISJA

1.     T. biblijna - ks. prof. B. Adamczewski - sala 407

2.     T. fundamentalna - ks. prof. H. Seweryniak - sala 409

3.     T. dogmatyczna - ks. dr hab. G. Bachanek - sala 417

4.     T. moralna - ks. prof. P. Góralczyk - sala 420

 

tezy - pobierz

przepisy szczególne odnoszące się do egzaminu Ex Universa Theologia - pobierz

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach