Godziny Rektorskie 18 maja 2017 r.

DECYZJA Nr 8/2017
Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 10 maja 2017 r.

w sprawie godzin rektorskich w dniu 18 maja 2017 roku

 

Na podstawie § 33 ust. 2 oraz § 120 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Kardynała Stefana wyszyńskiego w Warszawie - postanawia się, co następuje:

§ 1

1. W związku z organizowanym w dniu 18 maja 2017 r. Dniem Studenta, od godziny 15:00 odwołuje się zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych.

2. Zobowiązuje się kierowników dziekanatów do poinformowania o powyższym wykładowców i studentów.

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

PROREKTOR DS. STUDENCKICH I KSZTAŁCENIA
dr hab. Anna Fidelus, prof. UKSW

Stypendium dla oszczędzających - European Funding Guide

Ten program stypendialny jest częścią inicjatywy tworzenia programów stypendialnych dla osób w niekorzystnej sytuacji finansowej. Przy pomocy Stypendium dla oszczędzających European Funding Guide wspiera studentów, którzy pokazują, że są w stanie efektywnie radzić sobie na studiach nawet z niewielką ilością pieniędzy. Te 3 stypendia zawierają miesięczne wsparcie w wysokości 1300 złotych przez cały rok: https://www.mojekupony.pl/stypendium

Potrzebne informację  można pobrać pod następującymi adresami:

1)    Prezentacja PPT:

http://european-funding-guide.eu/uploads/stypendium/prezentacje-powerpoint-stypendium-dla-oszczedzajacych.ppt

2)    Wzór biuletynu dla studentów:  

http://european-funding-guide.eu/uploads/stypendium/biuletyn-dotyczacy-stypendium-dla-oszczedzajacych.docx

12 000 innych stypendiów dla każdego: www.european-funding-guide.eu

Rekrutacja uzupełniająca na studia i praktyki w programie Erasmus+

W terminie 12.04-13.05.2017 r. otwarta jest rejestracja uzupełniająca on-line kandydatów na wyjazd na studia i praktyki za granicą w programie Erasmus+. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku, którą powinien on wystawić do dnia 13.05.2017 r. w systemie USOSweb.
Praktyki i staże zagraniczne realizować można także w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów, pod warunkiem przejścia rekrutacji jeszcze w czasie studiów (przed obroną).
Więcej informacji na stronie
http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach