Zmiana dyżuru prodziekana ks. dra Jarosława A. Sobkowiaka w semestrze letnim

wtorki:13:15 - 14:30

czwartki: 10:00 - 11:30

Egzamin "Ex Universa Theologia" - 10 marca 2018 r., godz. 9.00

Egzamin Ex Universa Theologia odbędzie się w dniu 10 marca 2018 r. (sobota) od godz. 9:00

Osoby, które będą podchodzić do egzaminu w tym terminie proszone są o złożenie indeksów lub poinformowanie dziekanatu do dnia 02.03.2018 r.

Indeksy i protokoły będą do odbioru w dziekanacie w dniu 10.03.2018 r. od godz. 8:30.

 

tezy - pobierz

przepisy szczególne odnoszące się do egzaminu Ex Universa Theologia - pobierz

Badanie ankietowe skierowane do studentów studiów I stopnia

Zachęcamy studentów studiów I stopnia do wypełnienia ankiety dotyczącej doświadczeń i opinii na temat finansowania studiów:

https://docs.google.com/forms/d/1Ri3mmdoDAOcKqXLVJb6Ser1xsXk0cMa_ey1P8vYqF8I/edit

 

Ankiety zostaną wykorzystane do projektu badawczego pt. „Strengthen Higher Education through Innovative Financial Tools (SHIFT)”, finansowanego z programu Komisji Europejskiej – Erasmus+ (2017-1-UK01-KA203-036510).

Projekt SHIFT poświęcony jest szkolnictwu wyższemu w Unii Europejskiej, a jego nadrzędnym celem jest stworzenie modelu finansowania szkolnictwa wyższego przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Zespół badawczy tworzy grupa 7 partnerów (Aston University,  Swansea University, University of Durham, Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica – EDUCatt,Istituto Diformazione Avanzata Elle Politichecomunitarie, Idp Sas Di Giancarlo Costantino oraz CASE) z 5 państw członkowskich Unii Europejskiej, reprezentujących różne systemy szkolnictwa wyższego, organizacji studenckich i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli sektora prywatnego.

Rejestracja na zajęcia fakultatywne

Rejestracja na zajęcia do wyboru rozpocznie się w dniu 18.02.2018 r. (niedziela) w następujących godzinach:

20:00 - specjalizacje dla dm1 (należy wybrać 2 z 4 specjalizacji)

20:30 - fakultety

21:00 - wykłady monograficzne

21:30 - zajęcia w języku obcym