Projekt Praktyki z Sukcesem

16 listopada br. zostały przekazane informacje o wstępnych pozytywnych decyzjach Komisji Rekrutacyjnej Projektu "PzS". 

Rozmowy kwalifikacyjne: 29 listopada od godziny 13.15 do godziny 14.45 (nazwiska od L do Ż, sala 116) oraz 30 listopada od godziny 11.30 do godziny 13.00 (nazwiska od A do K, Aula im. Jana Pawła II).

Zamieszczamy dokumenty, które należy wydrukować DWUSTRONNIE, wypełnić NIEBIESKIM długopisem i dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej w dniu rozmowy.

U W A G A !!! Prosimy nie wpisywać dat oraz nie wypełniać pola odnośnie do aktywności zawodowej.

Należy ponadto dostarczyć zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta WT UKSW. Zaświadczenie musi zawierać informację, na którym roku Państwo studiują oraz jaka jest Państwa WAŻONA średnia ocen z ostatniego roku studiów.

Informację o średniej ocen prosimy przesłać do mgra Szymona K. Ciećko najpóźniej 25 listopada br.

W związku z zasadą równości szans oraz aktywizacją osób z niepełnosprawnościami, należy posiadać dokument poświadczający ewentualne niepełnosprawności (np. orzeczenie ZUS), bowiem Komisja jest zobowiązana do uwzględnienia tego w punktacji.

Prosimy przygotować krótką autoprezentację, w której uwzględnione zostaną: motywacja do wzięcia udziału w Projekcie, dyspozycyjność oraz instytucje, w których chcieliby Państwo odbyć staże (wraz z uzasadnieniem).

Wszelkie pytania można, jak zawsze, kierować do mgra Szymona K. Ciećko (sz.ciecko@uksw.edu.pl).

Regulamin

Oświadczenie

Egzamin "Ex Universa Theologia" - 09 grudnia 2017 r., godz. 9.00

Egzamin Ex Universa Theologia odbędzie się w dniu 09 grudnia  2017 r. (sobota) od godz. 9:00

Osoby, które będą podchodzić do egzaminu w tym terminie proszone są o złożenie indeksów lub poinformowanie dziekanatu do dnia 01.12.2017 r.

Indeksy i protokoły będą do odbioru w dziekanacie w dniu 09.12.2017 r. od godz. 8:30.

KOMISJA

1.     T. biblijna - ks. dr Z. Grochowski

2.     T. fundamentalna - ks. prof. M. Skierkowski

3.     T. dogmatyczna - ks. prof. J. Babiński

4.     T. moralna - ks. prof. S. Skobel

 

tezy - pobierz

przepisy szczególne odnoszące się do egzaminu Ex Universa Theologia - pobierz

Zajęcia Moduł B

Uwaga!

Zajęcia w sobotę - sala 225, w niedzielę sala 408

W dniu 21.11.2017 od godz. 16.45 wszystkie zajęcia na WT zostają odwołane

W związku z zawiadomieniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o planowanej przerwie w dostawie wody decyzją Prodziekana wszystkie zajęcia na Wydziale Teologicznym od godz. 16.45 w dniu 21 listopada 2017 r.  zostają odwołane.