Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca na studia w programie Erasmus+

W terminie18.09-13.10.2017 r. otwarta jest uzupełniająca rejestracja on-line kandydatów na wyjazd na studia za granicą w programieErasmus+. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku lub specjalności, którą powinien on wystawić do dnia 13.10.2017 r. w systemie USOSweb.
Więcej informacji na stronie:  http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2017r.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów  przypada od 5 września do 15 października 2017r.

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku

UWAGA STUDENCI

Przypominamy, że rejestracja wniosków odbywa się przez system USOSweb, po jego zarejestrowaniu, wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami należy dostarczyć do DPMS

Ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 002, 003

 

Pomoc psychologiczna dla studentów z niepełnosprawnością

Pomoc psychologiczna dla studentów z niepełnosprawnością

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. osób z niepełnosprawnością zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).

Ponadto istnieje możliwość profesjonalnego doradztwa zawodowego i wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia.

Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację przez formularz: http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/15

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty.

Porady i konsultacje psychologiczne realizowane są przez pracowników Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW.

Rekrutacja uzupełniająca na studia i praktyki w programie Erasmus+

W terminie 12.04-13.05.2017 r. otwarta jest rejestracja uzupełniająca on-line kandydatów na wyjazd na studia i praktyki za granicą w programie Erasmus+. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku, którą powinien on wystawić do dnia 13.05.2017 r. w systemie USOSweb.
Praktyki i staże zagraniczne realizować można także w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów, pod warunkiem przejścia rekrutacji jeszcze w czasie studiów (przed obroną).
Więcej informacji na stronie
http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

Dyżur Prodziekana ds. studiów niestacjonarnych

Dyżur Ks. prof. dr. hab. Jarosława Różańskiego w  piątek 06.10.2017  o godz. 12.00 pok.60

EGZAMIN

Sesja Egzaminacyjna - letnia rok 2016/17

o. prof. Grzegorz Bartosik - 13.05.2017 godz. 12.30 sala 420

10.06.2017 godz. 8.00 sala 420

dr Aneta Rayzacher-Majewska 10.06.2017 godz. 9.00-10.00 sala 503

mgr B. Sapiejewska-Dąbrowska 27.05.2017 godz. 8.00-10.30

ks. prof. F. Mickiewicz - 27.05.2017 godz. 10.15 sala 417

17.06.2017 godz. 10.15 sala 417

16.09.2017 godz. 10.15 sala 417

ks. prof. J. Krasiński - 3.06.2017 godz. 8.00 sala 503

10.06.2017 godz. 8.00 sala 503

dr k. Klimska - 10.06.2017 godz. 12.00 sala 417

ks. prof. J. Babiński - 10.06.2017 godz. 9.30 sala 328

ks. dr D. Bartoszewicz - 10.06.2017 godz. 9.45 sala 409

ks. dr M. Baranowski - 10.06.2017 godz. 10.00 sala 407

24.06.2017 godz. 10.00 sala 420

s. dr H. Iwaniuk - 10.06.2017 godz. 9.00 sala 322

11.06.2017 godz. 10.00 sala 322

dr A.Kot-Twardziłowska 10.06.2017 godz. 11.30 sala 328

14.09.2017 godz. 10.00 sala 407 /czwartek/

10.06.2017 prof. I. Smentek godz. 9.30 egzamin ustny sala 215

ks. dr M. Stokłosa - 11.06.2017 godz. 9.00 sala 056

dr. M. Waluś - 11.06.2017 godz. 12.30 sala 313 / egzamin - test/

ks. prof. J. Zabielski - 11.06.2017 godz. 9.00-10.00 sala 420 /Teol. moralna życia osob./

11.06.2017 od. 10.00 sala 420 /Teologia moralna zycia społ./

mgr B. Offerczak - 11.06.2017 godz. 12.00 sala 323

Sesja poprawkowa letnia 2017

dr hab. I. Smentek -02.09.2017 r. godz. 10:00 sala 407

dr M. Waluś - 09.09.2017 godz. 11.00 sala 405

dr A. Kot-Twardziłowska - 09.09.2017 godz. 10.00 sala 407

Informacja dla VI roku

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim. Dziekan na wniosek promotora lub studenta (wtedy wniosek musi posiadać poparcie promotora) może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej najpóźniej do dnia30 września br.

 Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie od pn-śr w godz. 9.00-13.00od 22 maja 2017 roku.

Dokumentacja jaką należy złożyć przed dopuszczeniem do egzaminu magisterskiego:

 • indeks i karta egzaminacyjna
 • trzy egzemplarze pracy dyplomowej w tym: dwa egzemplarze pracy jednostronnie drukowanej w twardej okładce (dla promotora i recenzenta), jedenegzemplarz pracy dwustronnie drukowanej w miękkiej okładce,
 • Drugą stronę (nienumerowaną) każdego egzemplarza pracy powinno stanowić oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy podpisane przez autora i promotora pracy (druk do pobrania z systemu apd)
 • cztery zdjęcia formatu 4,5 x 6,5,
 • dowód opłaty za dyplom - 60 zł (opłata dokonywana na indywidualny rachunek studenta w USOS),
 • karta obiegowa (do pobrania w dziekanacie, wypełnioną kartę należy złożyć przed egzaminem),
 • wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego i recenzenta, z podpisem promotora),
 • karta pracy dyplomowej (druk do pobrania z systemu apd),
 • licencja (druk do pobrania z systemu apd),
 •  tezy na egzamin podpisane przez promotora (3 egzemplarze)
 • życiorys zawodowy
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (druk do pobrania z usos.web);

      Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW składane w Biurze Karier (druk do pobrania z usos.web -instrukcja)

      Raport z badania pracy przez system antyplagiatowy - dostarcza promotor

Do wyboru:

 •  informujemy studentów planujących złożyć wniosek o suplement w j. angielskim, że są zobowiązani przetłumaczyć życiorys zawodowy na j. angielski oraz tytuł pracy w języku angielskim w APD i otrzymać akceptację lektora UKSW lub biura tłumaczeń.
 • wniosek o odpis suplementu do dyplomu w jęz. angielskim
 • życiorys zawodowy do suplementu w jęz. angielskim
 • wniosek o odpis dyplomu w jęz. obcym z dodatkowym zdjęciem i opłatą 40 zł.
 • podanie o wpisanie uprawnień do nauczania religii w szkole (osoby po ukończeniu kursu z przygotowania katechetyczno-pedagogicznego) do suplementu

Pracę magisterską archiwizujemy nawww.apd.uksw.edu.pl

Subskrybuje zawartość