Aktualności

Pomoc psychologiczna dla studentów z niepełnosprawnością

Pomoc psychologiczna dla studentów z niepełnosprawnością

Pełnomocnik Rektora UKSW ds. osób z niepełnosprawnością zaprasza do korzystania z bezpłatnych porad i konsultacji psychologicznych skierowanych do studentów z niepełnosprawnościami doświadczających trudności związanych z funkcjonowaniem w środowisku akademickim (stres, napięcia emocjonalne, poczucie wykluczenia społecznego, trudności w integracji wśród studentów, stany lękowe, problemy osobiste, itd.).

Ponadto istnieje możliwość profesjonalnego doradztwa zawodowego i wsparcia w poszukiwaniu zatrudnienia.

Osoby zainteresowane proszone są o rejestrację przez formularz: http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/15

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty.

Porady i konsultacje psychologiczne realizowane są przez pracowników Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW.

Rekrutacja uzupełniająca na studia i praktyki w programie Erasmus+

W terminie 12.04-13.05.2017 r. otwarta jest rejestracja uzupełniająca on-line kandydatów na wyjazd na studia i praktyki za granicą w programie Erasmus+. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku, którą powinien on wystawić do dnia 13.05.2017 r. w systemie USOSweb.
Praktyki i staże zagraniczne realizować można także w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów, pod warunkiem przejścia rekrutacji jeszcze w czasie studiów (przed obroną).
Więcej informacji na stronie
http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

EGZAMIN

Sesja Egzaminacyjna - letnia rok 2016/17

o. prof. Grzegorz Bartosik - 13.05.2017 godz. 12.30 sala 420

10.06.2017 godz. 8.00 sala 420

dr Aneta Rayzacher-Majewska 10.06.2017 godz. 9.00-10.00 sala 503

mgr B. Sapiejewska-Dąbrowska 27.05.2017 godz. 8.00-10.30

ks. prof. F. Mickiewicz - 27.05.2017 godz. 10.15 sala 417

17.06.2017 godz. 10.15 sala 417

16.09.2017 godz. 10.15 sala 417

ks. prof. J. Krasiński - 3.06.2017 godz. 8.00 sala 503

10.06.2017 godz. 8.00 sala 503

dr k. Klimska - 10.06.2017 godz. 12.00 sala 417

ks. prof. J. Babiński - 10.06.2017 godz. 9.30 sala 328

ks. dr D. Bartoszewicz - 10.06.2017 godz. 9.45 sala 409

ks. dr M. Baranowski - 10.06.2017 godz. 10.00 sala 407

24.06.2017 godz. 10.00 sala 420

s. dr H. Iwaniuk - 10.06.2017 godz. 9.00 sala 322

11.06.2017 godz. 10.00 sala 322

dr A.Kot-Twardziłowska 10.06.2017 godz. 11.30 sala 328

14.09.2017 godz. 10.00 sala 407 /czwartek/

10.06.2017 prof. I. Smentek godz. 9.30 egzamin ustny sala 215

ks. dr M. Stokłosa - 11.06.2017 godz. 9.00 sala 056

dr. M. Waluś - 11.06.2017 godz. 12.30 sala 313 / egzamin - test/

ks. prof. J. Zabielski - 11.06.2017 godz. 9.00-10.00 sala 420 /Teol. moralna życia osob./

11.06.2017 od. 10.00 sala 420 /Teologia moralna zycia społ./

mgr B. Offerczak - 11.06.2017 godz. 12.00 sala 323

Informacja dla VI roku

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim. Dziekan na wniosek promotora lub studenta (wtedy wniosek musi posiadać poparcie promotora) może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej najpóźniej do dnia30 września br.

 Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie od pn-śr w godz. 9.00-13.00od 22 maja 2017 roku.

Dokumentacja jaką należy złożyć przed dopuszczeniem do egzaminu magisterskiego:

 • indeks i karta egzaminacyjna
 • trzy egzemplarze pracy dyplomowej w tym: dwa egzemplarze pracy jednostronnie drukowanej w twardej okładce (dla promotora i recenzenta), jedenegzemplarz pracy dwustronnie drukowanej w miękkiej okładce,
 • Drugą stronę (nienumerowaną) każdego egzemplarza pracy powinno stanowić oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy podpisane przez autora i promotora pracy (druk do pobrania z systemu apd)
 • cztery zdjęcia formatu 4,5 x 6,5,
 • dowód opłaty za dyplom - 60 zł (opłata dokonywana na indywidualny rachunek studenta w USOS),
 • karta obiegowa (do pobrania w dziekanacie, wypełnioną kartę należy złożyć przed egzaminem),
 • wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego i recenzenta, z podpisem promotora),
 • karta pracy dyplomowej (druk do pobrania z systemu apd),
 • licencja (druk do pobrania z systemu apd),
 •  tezy na egzamin podpisane przez promotora (3 egzemplarze)
 • życiorys zawodowy
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (druk do pobrania z usos.web);

      Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW składane w Biurze Karier (druk do pobrania z usos.web -instrukcja)

      Raport z badania pracy przez system antyplagiatowy - dostarcza promotor

Do wyboru:

 •  informujemy studentów planujących złożyć wniosek o suplement w j. angielskim, że są zobowiązani przetłumaczyć życiorys zawodowy na j. angielski oraz tytuł pracy w języku angielskim w APD i otrzymać akceptację lektora UKSW lub biura tłumaczeń.
 • wniosek o odpis suplementu do dyplomu w jęz. angielskim
 • życiorys zawodowy do suplementu w jęz. angielskim
 • wniosek o odpis dyplomu w jęz. obcym z dodatkowym zdjęciem i opłatą 40 zł.
 • podanie o wpisanie uprawnień do nauczania religii w szkole (osoby po ukończeniu kursu z przygotowania katechetyczno-pedagogicznego) do suplementu

Pracę magisterską archiwizujemy nawww.apd.uksw.edu.pl

Subskrybuje zawartość