wydarzenia

Feniks Specjalny 2016 dla dr Mileny Kindziuk

Feniks Specjalny 2016 otrzymała dr Milena Kindziuk z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW

Nagroda Feniks została przyznana przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich za książkę pt.  "Rodzice Prezydenta" . To wywiad - rzeka, jaki z prof. Janiną Milewską-Dudą oraz prof. Janem Tadeuszem Dudą przeprowadziła dr Milena Kindziuk z UKSW.

Feniks Specjalny 2016 przyznano m.in. za "szczerą, utrzymaną w niemal rodzinnej atmosferze rozmowę o najważniejszych sprawach: rodzinie, wierze, wartościach".

Serdecznie gratulujemy!

            Rodzice Prezydenta RP wkrótce będą gośćmi UKSW. Spotkanie z nimi odbędzie się 21 kwietnia o  godz. 13.00. w auli Roberta Schumana , ul. Wóycickiego 1/3.

Międzynarodowa Koferencja Naukowa "Multikulturalizm w Europie: założenia, szanse, zagrożenia" (13.04.2016)

Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej UKSW zaprasza na Międzynarodową Koferencję Naukową "Multikulturalizm w Europie: założenia, szanse, zagrożenia" , która odbędzie się 13 kwietnia 2016 r., ul. Wóycickiego 1/3.

Pobierz program

Decyzją Księdza Dziekana studenci którzy wezmą udział w konferencji będą mieć usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach oraz otrzymają 0,5 ECTS.

Spotkanie z rodzicami prezydenta prof. Janiną Milewską-Dudą i prof. Janem Tadeuszem Dudą. (21.04.2016)

Rektor Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński i Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zapraszają profesorów i studentów na spotkanie

RODZICE PREZYDENTA: CO SIĘ W ŻYCIU OPŁACA?
? wokół książkowego wywiadu-rzeki, który z prof. Janiną Milewską-Dudą i prof. Janem Tadeuszem Dudą
przeprowadziła dr Milena Kindziuk z UKSW.

Spotkanie odbędzie się 21 kwietnia 2016 r. (czwartek), godz. 13.00, ul. Wóycickiego 1/3, Aula Roberta Szchumana (budynek 21)
 

Studenci, którzy wezmą udział w spotkaniu, będą mieli usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach. Warunkiem usprawiedliwienia nieobecności jest zgłoszenie udziału w spotkaniu w dziekanacie (pok. 043) do dnia 19.04.2016 r. (wtorek). Za udział w spotkaniu nie będą przyznane punkty ECTS. 

Życzenia Wielkanocne

         ?Przyjmijmy łaskę zmartwychwstania Chrystusa! Pozwólmy się odnowić przez miłosierdzie Boga. Niech moc Jego miłości przekształci także nasze życie. Stańmy się narzędziami tego miłosierdzia, kanałami, przez które Bóg może nawadniać ziemię, strzec całego stworzenia i sprawić, aby rozkwitła sprawiedliwość i pokój?.

Papież Franciszek, Orędzie Urbi et orbi, 31 III 2013

       Składam serdeczne życzenia przeżycia radości z triumfu Zmartwychwstania Pańskiego Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. Niech dobry Bóg uczyni nas narzędziami swego Miłosierdzia, by nasze życie odzyskało Boży sens.

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński wybrany Rektorem UKSW na kadencję 2016-2020

Kolegium Elektorów UKSW wybrało Rektora na kadencję 2016-2020 -  ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego.

Serdecznie gratulujemy!

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW

PROGRAM ERASMUS+

Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów

w zagranicznej uczelni partnerskiej

Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education)

Wyniki procedury rekrutacyjnej

 

W dniu 11.03.2016 r. Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła wnioski zgłoszeniowe, złożone w dniach od 1.01.2016 r. do 23.02.2016 r. przez studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ubiegających się o prawo udziału oraz stypendium na zrealizowanie okresu studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016-2017.

Rekrutację językową przeprowadziło Studium Języków Obcych w dniach 2-9.03.2016 r.

 

Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji Komisja Kwalifikacyjna zakwalifikowała na wyjazd kandydatury następujących studentów Wydziału Teologicznego UKSW:

 

Numer albumu

Suma punktów

101216

7.5

95791

7.27143

95632

6.36061

96374

6.3

96366

6.02973

85557

5.82778

95786

5.27778

 

Warszawa, dnia 11.03.2016 r.

Wybory elektorów wydziału do wyboru dziekana (14.03.2016)

Na podstawie par. 10, ust. 2 i 3 Statutu UKSW, określającego wybór elektorów wydziału, oraz uchwały Nr 3/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej, z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych, ogłaszam wybory elektorów wydziału do wyboru dziekana spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego doktora habilitowanego (młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni) oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi (pracownicy administracji) na dzień 14 marca 2016 roku. Wybory 18 elektorów spośród młodszych pracowników nauki odbędą się o godz. 9.00 w auli Jana Pawła II, a wybory 5 elektorów spośród pracowników administracji w przerwie Rady Wydziału.

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek

Konkurs na prace licencjackie i magisterskie z zakresu szeroko rozumianej problematyki pro-life

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłasza konkurs na prace licencjackie i magisterskie z zakresu szeroko rozumianej problematyki pro-life. Jego celem jest zachęcenie studentów do zainteresowania się zagadnieniami związanymi z promocją życia jako wartości o fundamentalnym znaczeniu zarówno dla egzystencji  poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw. Wyrazem tego zainteresowania byłoby podejmowanie przez studentów takich badań, które dotyczyłyby zagadnień pro-life ujmowanych z perspektywy studiowanej przez nich dyscypliny, a jednocześnie mogłyby stanowić  podstawę przygotowania  i obrony  pracy dyplomowej.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje o konkursie z uprzejmą prośbą o ich udostępnienie studentom  i zachęcenie ich do udziału w tym przedsięwzięciu.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku,

dr inż. Antoni Zięba
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

REGULAMIN KONKURSU

Gratulacje dla członków Grupy Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji

Informujemy, że dr Aneta Rayzacher-Majewska oraz doktoranci: mgr Kamil Bomber i mgr Mirosława Jankowska z naszego Wydziału zostali członkami Grupy Ekspertów Dobrych Zmian w Edukacji w ramach programu Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Serdecznie gratulujemy!

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach