Aktualności

Sympozjum naukowe "Wyobraźnia miłosierdzia w Polsce. Wczoraj, dziś, jutro" (07.04.2016)

 
Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa Instytutu Teologii Praktycznej WT UKSW zaprasza na sympozjum WYOBRAŹNIA MIŁOSIERDZIA W POLSCE: WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO. Odbędzie się ono 7 IV 2016 w godzinach 9.00-16.00 w Auli Jana Pawła II (Kampus przy ul. Dewajtis 5). 

 

  

Celem sympozjum jest przedstawienie wybranych inicjatyw miłosierdzia realizowanych w Polsce przez fundacje i organizacje kierujące się wartościami chrześcijańskimi oraz podjęcie refleksji nad tym, jakie działania należy podejmować w przyszłości, aby odpowiedzieć na różne obszary polskiej biedy.

 

Pobierz program

 

Za udział w konferencji można uzyskać 0,25 pkt.

grupy zobowiązane do uczestnictwa:

cm1, em1, nk1, re1, to1, tb1, dm2, nk3, nk4, to2, dk2-do godz.15:00

osoba dokonująca wpisów - dr Mateusz Tutak

po zakończeniu konferencji zajęcia odbywaja się zgodnie z planem

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński wybrany Rektorem UKSW na kadencję 2016-2020

Kolegium Elektorów UKSW wybrało Rektora na kadencję 2016-2020 -  ks. prof. dra hab. Stanisława Dziekońskiego.

Serdecznie gratulujemy!

VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu WOKÓŁ RODZINY pt. "Początek Życia Człowieka" (30.03.2016)

 
 
W imieniu Organizatorów mamy zaszczyt zaprosić do udziału w
VI Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu WOKÓŁ RODZINY
pt. Początek Życia Człowieka
 
Miejsce konferencji:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, Aula Muzyczna (s.116)
 
Termin konferencji:
30 marca 2016 roku
 
PLAN RAMOWY:
I Sesje plenarne z udziałem profesorów 
 1.  Antropologiczny i teologiczny wymiar początku życia człowieka 
 2. Początek życia człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym
II Sesje tematyczne z udziałem profesorów i młodych naukowców
 1. Medyczne aspekty początku życia człowieka 
 2. Wartość wychowania u początku rozwoju człowieka 
 3. Psychologiczne aspekty początku życia człowieka
 4. Problemy bioetyczne związane z początkiem życia człowieka
 5. Metody i formy przygotowania do odpowiedzialnego rodzicielstwa
III Panel dyskusyjny pt: Wyzwania pastoralne związane z  początkiem życia człowieka
 
Zapraszamy do zapoznania się z całym komunikatem konferencyjnym znajdującym się w załączeniu oraz zgłaszania czynnego udziału za pośrednictwem formularza: http://goo.gl/forms/aIyk7j5LsZ do 20 marca 2016 roku.
 

WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UKSW

PROGRAM ERASMUS+

Wyjazdy studentów w celu odbycia części studiów

w zagranicznej uczelni partnerskiej

Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education)

Wyniki procedury rekrutacyjnej

 

W dniu 11.03.2016 r. Komisja Kwalifikacyjna rozpatrzyła wnioski zgłoszeniowe, złożone w dniach od 1.01.2016 r. do 23.02.2016 r. przez studentów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ubiegających się o prawo udziału oraz stypendium na zrealizowanie okresu studiów za granicą w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016-2017.

Rekrutację językową przeprowadziło Studium Języków Obcych w dniach 2-9.03.2016 r.

 

Na podstawie przeprowadzonej rekrutacji Komisja Kwalifikacyjna zakwalifikowała na wyjazd kandydatury następujących studentów Wydziału Teologicznego UKSW:

 

Numer albumu

Suma punktów

101216

7.5

95791

7.27143

95632

6.36061

96374

6.3

96366

6.02973

85557

5.82778

95786

5.27778

 

Warszawa, dnia 11.03.2016 r.

Ogólnopolska konferencja naukowa "Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna" (07.03.2016)

Wydział Teologiczny zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Milenium chrztu Polski prymasa Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna", która odbędzie się 7 marca od godz. 10.00, Aula Muzyczna, ul. Dewajtis 5.

Pobierz program

Konferencja naukowa "Ból i cierpienie-ognisko światła i ciemności. Medycyna-Teologia-Kultura" (16.04.2016 r.)

Wydział Teologiczny zaprasza na V Konferencję Służby Zdrowia "Ból i cierpienie-ognisko światła i ciemności. Medycyna-Teologia-Kultura", pod patronatem Ministra Zdrowia,  która odbędzie się 16 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w Auli Jana Pawła II, ul. Dewajtis 5. Patronat medialny: czasopismo lekarskie "Puls".

Pobierz program konferencji

Komitet Organizacyjny

Plan sesji plakatowej

Plakat

Konferencja naukowa "Nowe życie w Chrystusie" (05.03.2016)

Instytut Nauk Biblijych zaprasza na konferencję naukową "Nowe życie w Chrystusie", która odbędzie się 5 marca 2016 r. (sobota) w Auli Muzycznej-116 , ul. Dewajtis 5.

Pobierz program-plakat

Konkurs na prace licencjackie i magisterskie z zakresu szeroko rozumianej problematyki pro-life

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka ogłasza konkurs na prace licencjackie i magisterskie z zakresu szeroko rozumianej problematyki pro-life. Jego celem jest zachęcenie studentów do zainteresowania się zagadnieniami związanymi z promocją życia jako wartości o fundamentalnym znaczeniu zarówno dla egzystencji  poszczególnych osób, jak i całych społeczeństw. Wyrazem tego zainteresowania byłoby podejmowanie przez studentów takich badań, które dotyczyłyby zagadnień pro-life ujmowanych z perspektywy studiowanej przez nich dyscypliny, a jednocześnie mogłyby stanowić  podstawę przygotowania  i obrony  pracy dyplomowej.

W załączeniu przesyłamy szczegółowe informacje o konkursie z uprzejmą prośbą o ich udostępnienie studentom  i zachęcenie ich do udziału w tym przedsięwzięciu.

 

Z wyrazami głębokiego szacunku,

dr inż. Antoni Zięba
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka

REGULAMIN KONKURSU

Kalendarz wyborczy na Wydziale Teologicznym UKSW:

- Wybór elektorów Uniwersytetu  ? 22 lutego 2016
- Wybór elektorów wydziału ? do 31 marca 2016
- Wybór dziekana ? do 16 maja 2016
- Wybór prodziekanów ? do 31 maja 2016
- Wybór kandydatów na członków Senatu spośród niesamodzielnych nauczycieli akademickich ? do 16 maja 2016
- Wybór członka Senatu spośród samodzielnych nauczycieli akademickich ? do 27 czerwca 2016
- Wybór członków Rady Wydziału ? do 27 czerwca 2016

Konkurs prac magisterskich i rozpraw doktorskich ?Dyplomy dla Warszawy?-konkurs Urzędu M. St. Warszawy

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informuję o rozpoczęciu konkursu prac magisterskich i rozpraw doktorskich ?Dyplomy dla Warszawy? organizowanego przez Muzeum Warszawy. Jest to pierwsza edycja Konkursu Prezydenta m.st. Warszawy dla autorów wyróżniających się prac z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących społeczno-gospodarczego rozwoju Warszawy. Zapraszamy do udziału w konkursie absolwentów wszystkich kierunków, ponieważ chcemy uzyskać jak najszerszy ogląd spraw, które zainteresowały magistrantów i doktorantów. Do konkursu zgłoszone mogą zostać prace obronione na warszawskich uczelniach po 1 stycznia 2013 roku.

Zwracam się z prośbą o przekazanie członkom koła naukowego, studentom i absolwentom zaproszenia do udziału w Konkursie oraz zamieszczenie informacji o nim na Państwa stronie internetowej lub profilach na portalach społecznościowych.

Pracę wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadsyłać do 29 lutego 2016 r. do Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, 00-099 Warszawa, w kopercie z dopiskiem ?Konkurs ? praca dyplomowa?. Formularz zgłoszeniowy należy przesłać także mailem na adres naukowa@um.warszawa.pl.

Ogłoszenie wyników oraz prezentacja zwycięskich i wyróżnionych prac odbędzie się podczas uroczystej konferencji organizowanej przez Muzeum Warszawy ? instytucję samorządową, która aktywnie rozwija naukowe, kulturalne i społeczne życie miasta.

Autorom zwycięskich prac przyznane będą nagrody pieniężne:

Nagroda główna dla rozprawy doktorskiej wynosi 10 tys. zł; przyznane zostaną też trzy wyróżnienie po 4 tys. zł,

Nagroda główna dla pracy magisterskiej to 5 tys. zł; Autorzy trzech prac wyróżnionych otrzymają po 2 tys. zł.

Laureaci konkursu będą mieli również możliwość opublikowania artykułów streszczających wyniki prac dyplomowych w czasopiśmie ?Almanach Warszawy?.

 

 Zapraszam także na stronę internetową, na której można znaleźć więcej informacji na temat konkursu:

http://muzeumwarszawy.pl/dyplomy/

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcam do kontaktu.

Pozdrawiam,

Maciej Olszewski?

 

--
Maciej Przemysław Olszewski
Koordynator projektu
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Centrum Komunikacji Społecznej (CK)
Wydział Koordynacji Polityki Społecznej
ul. Senatorska 27, pokój 118, 00-099 Warszawa
tel. +48224433472
faks +48224433402
ext.m.olszewski@um.warszawa.pl
www.um.warszawa.pl

Wiadomość ta jest przeznaczona tylko dla określonych adresatów i może zawierać informacje prawnie chronione.
Zakazane jest rozpowszechnianie i przesyłanie informacji do osób nieuprawnionych do ich otrzymania.
Zabronione jest także wykorzystywanie tych informacji w celu innym niż zostały przesłane.

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach