Termin składania wniosków o akademik na rok akademicki 2022/2023 dla osób przyjętych na I rok studiów

 

Studenci i doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2022/2023, bądź przeniosą się z innej uczelni mogą składać wnioski o akademik w terminie:
od 1 września do 12 września 2022r.
Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za miesiąc SIERPIEŃ 2022r. – zał. 20

Wniosek wraz z oświadczeniem należy złożyć do Działu Pomocy Materialnej dla Studentów, osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: ul. Wóycickiego 1/3  01-938 Warszawa

Więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Rozmowy kwalifikacyjne - wykaz komisji

Teologia - zobacz

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia I stopnia - zobacz

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia II stopnia - zobacz

Spotkanie pracowników WT; Rada Wydziału Teologicznego; Rada Dyscypliny Nauk Teologicznych (27.06.2022)

godz. 9.00 -  spotkanie pracowników Wydziału Teologicznego (Aula Jana Pawła II)
godz. 10.00 -  posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego (Aula Jana Pawła II)
godz. 11.00 -  posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych (sala 223)

Spotkanie pracowników, posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego oraz posiedzenie Rady Dyscypliny odbędą się STACJONARNIE
 

Dni zajęć na poszczególnych specjalnościach stacjonarnych specjalistycznych studiów teologicznych w roku akademickim 2022/2023

Pobierz

Ważna informacja!

Powyższe dni dotyczą wykładów obowiązkowych danej specjalności. Poza tym "dobiera" się dodatkowe wykłady, które mogą być w inne dni tygodnia.

Seminaria dyplomowe - zaliczenia

Przypominamy promotorom o kryterium zaliczenia ostatniego semestru seminarium dyplomowego, którym jest przyjęcie przez promotora pracy dyplomowej. Studenci, którzy złożyli podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy do 30.09.2022, mogą uzyskać wpis dopiero po złożeniu pracy. Brak spełnienia tego kryterium skutkuje niezaliczeniem ostatniego semestru seminarium.

ks. Jarosław Sobkowiak, Prodziekan ds. studiów stacjonarnych

 

Konferencja naukowa "Towarzyszenie choremu i jego rodzinie oraz wsparcie personelu medycznego - perpektywa interdyscyplinarna" (08.06.2022)

Zapraszamy do  udziału w konferencji  TOWARZYSZENIE CHOREMU I JEGO RODZINIE ORAZ WSPARCIE PERSONELU MEDYCZNEGO – PERSPEKTYWA INTERDYSCYPLINARNA, która odbędzie się 8 VI 2022 w Campusie na Wóycickiego.

Pobierz program

 Możliwość dołączenia do wydarzenia: https://uksw.webex.com/uksw/j.php?MTID=med7e26b914d256ccf376979142cf892a

Możliwość śledzenia Konferencji w serwisie YouTube: https://youtu.be/xsgJnZG2I_k

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach