Coaching i mediacje społeczne

  • Student realizuje dwie specjalizacje: Coaching i mediacje rodzinne oraz Coaching i mediacje społeczne,
  • Oferujemy przede wszystkim praktyczne zajęcia z warsztatu coacha i mediatora, coachingu indywidualnego i grupowego, mediacji małżeńskich i rodzinnych, zarządzania kryzysem w pracy, zasad i technik prowadzenia negocjacji,
  • Czeka na Ciebie duża ilość praktyk zawodowych, które pomogą Ci sprawdzić zdobytą wiedzę i aktywnie przygotować Cię do wykonywanego zawodu.
  • Oprócz przedmiotów kierunkowych dla kierunku teologia, proponujemy następujące przedmioty specjalizacyjne:

·         Psychologia ogólna
·         Psychologia społeczna i teoria komunikowania
·         Psychologia rozwojowa
·         Podstawy terapii uzależnień
·         Pedagogika specjalna
·         Dydaktyka ogólna
·         Wstęp do socjologii
·         Wychowanie a globalizacja
·         Nauki o komunikowaniu
·         Komunikacja i dialog kulturowy
·         Sztuka wystąpień publicznych
·         Polemika, spór i debata publiczna
·         Zarządzanie kryzysowe
·         Wprowadzenie do mediacji i coachingu
·         Zasady, techniki i praktyki coachingu i mediacji
·         Warsztat mediatora
·         Negocjacje i mediacje
·         Osobowość coacha i mediatora
·         Warsztat coacha - coaching indywidualny
·         Personal branding
·         Warszata coacha - coaching grupowy

SPECJALIZACJA: Coaching i mediacje w rodzinie

·         Asystent rodzinny
·         Mediacje rodzinne w sytuacjach kryzysowych
·         Mediacje rodzinne w sytuacji separacji i rozwodu
·         Prawne aspekty mediacji rodzinnych
·         Patologie rodzinne i sposoby ich przezwyciężania
·         Opieka nad chorymi, niepełnosprawnymi i starszymi członkami rodziny
·         Mediacje małżeńskie i rodzinne w praktyce

SPECJALIZACJA: Coaching i mediacje społeczne

·         Coaching kariery
·         Zarządzanie kryzysem w pracy
·         Prawne aspekty mediacji społecznych
·         Asystent społeczny - problematyka bezrobocia
·         Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna
·         Mediacje w sytuacjach mobbingowych
·         Coaching pracodawców i pracowników
·         Mediacje w sytuacjach błędów lekarskich

Informacje na temat rekrutacji -> www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach