Warunki zaliczenia roku

Na studiach doktoranckich obowiązuje rozliczenie roczne.

Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej do sekretariatu należy złożyć wypełnione karty egzaminacyjne, indeks oraz sprawozdanie z przebiegu badań naukowych i pracy dydaktycznej, podlegajacych zatwierdzeniu przez opiekuna naukowego.

Program opisowy studiów doktoranckich stacjonarnych na Wydziale Teologicznym UKSW

Program opisowy studiów doktoranckich niestacjonarnych na Wydziale Teologicznym UKSW

Tabela do pobrania

Stypendia Doktoranckie i Projakościowe dla Doktorantów Wydziału Teologicznego UKSW 2013/2014

UWAGA!!

Stypendia Doktoranckie i Projakościowe dla Doktorantów Studiów Dziennych Wydziału Teologicznego UKSW

Od dnia 1 do 31 października 2013 r. rusza nabór wniosków ?stypendia doktoranckie? i ? zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych (dotacja projakościowa)?.

O stypendia mogą ubiegać się doktoranci wydziału teologicznego wszystkich lat (także z I roku). Wnioski należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich ? pokój 044 do s. Łucji w godz. 9.00 - 13.00

Wykazane osiągnięcia mogą dotyczyć jedynie roku akademickiego 2012/2013. Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania znajdują się w załączeniu.

Wnioski o przyznanie stypendium doktoranckiego i projakościowego:

  • ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UKSW ? pobierz

STYPENDIUM DOKTORANCKIE

  1.  Wniosek o Przyznanie Stypendium Doktoranckiego dla Doktorantów z  pierwszego roku Wydziału Teologicznego UKSW - pobierz
  2. Wniosek o Przyznanie Stypendium Doktoranckiego dla Doktorantów na drugim i kolejnych latach studiów Wydziału Teologicznego UKSW ? pobierz

STYPENDIUM DOKTORANCKIE PROJAKOŚCIOWE

  • ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM  DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA  DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA WYDZIALE TEOLOGICZNYM UKSW - pobierz
  1. Wniosek o zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z Dotacji Podmiotowej na Dofinansowanie Zadań Projakościowych dla Doktorantów pierwszego roku studiów Wydziału Teologicznego UKSW - pobierz
  2. Wniosek o zwiększenie Stypendium Doktoranckiego z Dotacji Podmiotowej na Dofinansowanie Zadań Projakościowych dla Doktorantów na drugim i kolejnych latach Studiów Wydziału Teologicznego UKSW ? pobierz

 

REGULAMIN ZWIEKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADANPROJAKOSCIOWYCH DOKTORANTOM UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYNSKIEGO W WARSZAWIE - pobierz

ANKIETA OCENY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PRZEZ STUDENTÓW

Ks. prof. dr hab. Paweł Góralczyk dołączył do grona doktorów honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Ks. prof. Paweł Góralczyk dołączył do grona doktorów honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Uroczystość wręczenie wyróżnienia odbyła się w liturgiczne wspomnienie św. Tomasz z Akwinu, patrona teologów.

Gratulujemy!

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Publiczne obrony rozpraw doktorskich - Rada Wydziału 11.03.2019

Publiczne obrony rozpraw doktorskich - Rada Wydziału 25.02.2019

Publiczne obrony rozpraw doktorskich - Rada Wydziału 21.01.2019

 

 

                                                                 .

                                                                   

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach