Dużury Kierownika Studiów Doktoranckich Ks. prof dr hab Jarosława Różańskiego

Dyżury Kierownika Studiów Doktoranckich, Ks. prof. dr hab Jarosława Różańskiego w czerwcu, p. 52: 11.06 (wtorek), godz. 11.30-13.00; 13.06 (czwartek), godz. 9.00-10.00; 26.06 (środa), godz. 11.30-13.00.

Dyżury wakacyjne: 28.06-16.08.2019, piątek, godz. 11.30-13.00.

Informacja Inspektoratu BHP dot. OSTATNICH DODATKOWYCH TERMINÓW szkoleń w zakresie bhp dla Studentów i Doktorantów

Przychylając się do próśb od Studentów i Doktorantów, którzy nadal 
nie uregulowali sprawy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały wyznaczone kolejne dodatkowe, 
ostatnie w bieżącym roku akademickim terminy szkoleń.

 

OSTATNIE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW ODBĘDĄ SIĘ:
1 termin - 18.05.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, 
Budynek Nr 24, sala nr 008;
2 termin - 25.05.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, 
Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.

 

Stypendium dla wybitnych naukowców

Informujemy, że można składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora, albo posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona np. w uczelni lub innym podmiocie prowadzącym działalność naukową. Żeby otrzymać stypendium ministra młody naukowiec musi wykazać się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej, które są dokumentowane w postaci pisemnej.

Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy), a jego maksymalna wysokość nie może przekroczyć kwoty 5390 zł miesięcznie.

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z oświadczeniem i załącznikami składa się do Prorektora ds. studenckich i kształcenia w wersji elektronicznej na adres psik@uksw.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje nt. stypendium pod linkiem

Cykl 5 otwartych wykładów gościnnych prof. dr. hab. MICHAELA WOLTERA (CHAT 27-29.05.2019)


Zapraszamy na cykl 5 otwartych wykładów gościnnych prof. dr. hab. Michaela WOLTERA (em. profesor Uniwersytetu w Bonn), które odbęda się w dniach 27-29 maja 2019 r. w Auli Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48

Pobierz plakat

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Studenci II - VI roku oraz doktoranci II - IV roku: od  10 maja do 31 maja 2019r.

Osoby, które zostaną przyjęte na I rok studiów w roku akademickim 2019/2020, bądź przeniosą się z innej uczelni: od 15 lipca do 2 sierpnia 2019r.

Wszyscy obowiązkowo składają komplet dokumentów o dochodach za rok 2018
WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

ul. Wóycickiego 1/3 w godzinach przyjmowania studentów

więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Odwołanie dyżuru Kierownika Studiów Doktoranckich

Dyżur Kierownika Studiów Doktoranckich Ks. prof dr hab Janusza Kręcidły w dniu 30 kwietnia br. jest odwołany

z powodu urlopu.

SUMMER SCHOOL - CHRZEŚCIJANIE I ICH WOLNOŚĆ RELIGIJNA

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza studentów i młodych naukowców na SUMMER SCHOOL - CHRZEŚCIJANIE I ICH WOLNOŚĆ RELIGIJNA.

Warsztaty skierowane są do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców.
Summer School odbywać się będzie w formie wykładów i konwersatoriów, w Toruniu w dniach 15-20 lipca 2019 r.

Wszystkie koszty z wyjątkiem kosztów podróży pokrywa organizator. Więcej szczegółów w załącznikach.

Informacje w j. pol.

Informacje w j. ang.

Odwołanie dyżuru Kierownika Studiów Doktoranckich

Dyżur kierownika studiów doktoranckich ks. prof. dr hab. Janusza Kręcidły w dniu 2 kwietnia br. jest odwołany.

Ks. dr hab Krzysztof Siwek odwołuje zajęcia

Ks. dr hab Krzysztof SIWEK dniach od 19 marca do 28 marca 2019 r. z powodu choroby odwołuje zajęcia.