Komunikacja medialno-religijna

KOMUNIKACJA MEDIALNO-RELIGIJNA

  • Nasi absolwenci przygotowani są do pracy w rozmaitych instytucjach związanych z mediami, w szczególności zyskują bardzo wysokie kompetencje w zakresie problematyki religijnej. Pracują w prasie, radiu, telewizji podejmując się tworzenia programów o tematyce religijnej. Są również dobrze przygotowani do bycia rzecznikami prasowymi instytucji religijnych, a także do kompetentnego komentowania faktów i wydarzeń religijnych. Znają także specyfikę reklamy religijnej. Są znakomicie przygotowani do pracy we wszystkich rodzajach mediów, zwłaszcza w redakcjach związanych z problematyką religijną, a także w agencjach PR i marketingu religijnego.
  • Program studiów daje teoretyczną i praktyczną znajomość języka nowych mediów. Student zdobywa praktyczne umiejętności z zakresu nauk informacyjno-komunikacyjnych. Oprócz podstaw z zakresu dziennikarstwa oferujemy pakiet przedmiotów z dziedziny religioznawstwa oraz specyfiki języka religijnego i kodów kulturowo-religijnych, a także prawa wyznaniowego i zagadnień bioetycznych, będących nie rzadko istotnym elementem dialogu na styku religii i nauki.
  • Nasze zajęcia fakultatywne odbywają się w instytucjach związanych z różnymi religiami, szczególnie z judaizmem i islamem oraz ze stowarzyszeniami, agendami instytucji religijnych, mediami wyspecjalizowanymi w problematyce religijnej.

Informacje na temat rekrutacji -> www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach