Katecheta - człowiek z klasą

“Katecheta - człowiek z klasą. Program profesjonalnego przygotowania pedagogicznego do nauczania religii” to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich. Przewiduje wsparcie dla studentów teologii UKSW oraz alumnów wybranych seminariów duchownych afiliowanych do Wydziału Teologicznego UKSW, którzy w ramach studiów będą uzyskiwać kwalifikacje do nauczania religii we wszystkich typach szkół.

Głównym celem projektu "Katecheta - człowiek z klasą" jest unowocześnienie przygotowania pedagogicznego do nauczania religii oferowanego studentom kierunku teologia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rekrutacja do udziału w projekcie

W najbliższy piątek o godz. 9.00 w sali nr 46 odbędzie się rekrutacja do udziału w projekcie "Katecheta - człowiek z klasą".

O przyjęciu do zajęć prowadzonych w ramach projektu decydować będzie:
1) zaliczony poprzedni rok studiów na kierunku teologia (dowolna specjalność) (II, ewentualnie III),
2) pozytywna opinia opiekuna roku,
3) rozmowa kwalifikacyjna poprowadzona przez wydziałową Komisję Rekrutacyjną ds. Projektu (ocena: postępów w nauce, zaangażowanie studenta w działalność związaną z katechezą i edukacją).
Zapraszamy!

Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rekrutacji i Udziału w Projekcie.

Nasze konto na Facebooku.

Plan zajęć na sem. 1

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach