Komunikacja kultury i religii

KOMUNIKACJA KULTURY I RELIGII

o   Podejmując studia na kierunku komunikacja kultury i religii (studia magisterskie II stopnia), zyskujesz niezaprzeczalną okazję na rozszerzenie i pogłębienie już zdobytej wiedzy oraz posiadanego doświadczenia w zakresie komunikacji i kontaktów z innymi osobami, zwłaszcza w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i religijnie.

o   Studia magisterskie II stopnia na kierunku komunikacja kultury i religii, są dedykowane wszystkim, którzy posiadają tytuł licencjata zawodowego z jakiegokolwiek innego kierunku, zwłaszcza humanistycznego, np. religioznawstwo, komunikacja międzykulturowa, kulturoznawstwo, antropologia kulturowa, misjologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe, human resources i coaching, marketing i komunikacja rynkowa, misjologia itd.

o   Zapraszamy wszystkich zainteresowanych zdobyciem ważkich kwalifikacji, pomocnych w realizacji zamierzeń zawodowych (np. pracy w środowisku wielokulturowym) oraz projektów życiowych (np. zaangażowanie w wolontariat).

o   Zdobyta wiedza oraz doświadczenie z pewnością ułatwi Ci zrównoważone poruszanie się po kulturowo i religijnie zróżnicowanym świecie, w tym łatwiejsze odnalezienie się na rynku pracy w kraju oraz za granicą, mając wyczulony zmysł na odpowiedzialne współdziałanie w środowiskach wielokulturowych i zróżnicowanych religijnie.

 

Informacje na temat rekrutacji -> www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów