Widmo prawdy – projekcja fałszu.

Nie tylko o Klossie i czterech pancernych

Wydawnictwo Naukowe UKSW opublikowało monografię prof. UKSW dr. hab. Grzegorza Łęcickiego  Widmo prawdy – projekcja fałszu. Ekranowa indoktrynacja, manipulacja i propaganda  na przykładzie fabularnych oraz serialowych obrazów wojny, okupacji i stalinizmu w kinematografii polskiej 1944-2019.

Autor przedstawił elementy manipulacji i propagandy obecne w polskich filmach fabularnych oraz serialach telewizyjnych dotyczących drugiej wojny światowej oraz początków Polski Ludowej. Przypomniał również fakty, by wyraźnie ukazać kontrast między prawdą historyczną a narracją ekranową.

Prezentowana praca wpisuje się w nurt badań i publikacji naukowych Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa dotyczących specyficznej analizy filmu jako przekazu medialnego. W dorobku IEMiD, a szczególnie Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej znajdują się opracowania zbiorowe, które również  ukazały się nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW:G. Łęcicki, M. Butkiewicz, P. Drzewiecki, D. Jaszewska, Film  w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej, Warszawa 2017;Pokazać niewidzialne. Film religijny w perspektywie teologii środków społecznego przekazu  i języka mediów, red. M. Butkiewicz, G. Łęcicki, Warszawa 2019. Wkrótce ukaże się kolejny tom z tej serii poświęcony filmowi jako przekazowi perswazyjnemu.


 

Książka „Relacje w cyberprzestrzeni” pod redakcją dr Aleksandry Graczyk.

Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazała się książka „Relacje w cyberprzestrzeni” pod redakcją dr Aleksandry Graczyk. Publikacja zawiera artykuły młodych przedstawicieli świata akademickiego należących do Studenckiego Koła Naukowego Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa.
 

 

 

Niniejsze opracowanie jest zbiorem refleksji nad pojęciem cyberprzestrzeni w różnych jej aspektach. W poszczególnych rozdziałach publikacji Autorzy stawiają sobie za cel prześledzenie „cyklu życia” pojęcia cyberprzestrzeń - od początków poprzez ewolucję zagadnienia, kolejno ukazują cechy i znaczenie komunikacji oraz kształtowanie wizerunku w wirtualnym świecie, by następnie przedstawić pozytywne i negatywne aspekty tworzenia relacji interpersonalnych, a finalnie - skonkludować rozważaniem o przyszłości świata wirtualnego i przyjrzeć się możliwym kierunkom jego rozwoju.

Monografia dr Mileny Kindziuk z IEMiD w Warszawie pt. "Historyczne i polityczne aspekty komunikacji społecznej prymasa Józefa Glempa w okresie przełomu w Polsce w latach 1981-1992".

Ukazała się pierwsza monografia naukowa na temat prymasa Polski kard. Józefa Glempa, autorstwa dr. Mileny Kindziuk z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW. Książka wpisuje się w historię naszej Uczelni, prymas Glemp był bowiem Wielkim Kanclerzem UKSW. Prezentacja książki,  z udziałem kard. Kazimierza Nycza i ks. rektora Stanisława Dziekońskiego, miała miejsce w przeddzień szóstej rocznicy śmierci kard. Glempa, 22 stycznia 2019 r., w Sekretariacie Episkopatu Polski w Warszawie.

Monografia dr Mileny Kindziuk z IEMiD w Warszawie pt. "Popiełuszko. Biografia".

Ukazała się monografia dr Mileny Kindziuk z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie pt. "Popiełuszko.Biografia". W książce po raz pierwszy publikowane są nowe, nieznane dotąd dokumenty; autorka uzyskała specjalne pozwolenie od władz kościelnych na kwerendę w archiwach, które nie są powszechnie udostępniane badaczom. Jest to najpełniejsza, unikatowa biografia bł. ks. Popiełuszki.

Inicjatywy Wydziału Teologicznego dofinansowane w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)

UKSW otrzyma ponad 1,5 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN).

Wśród dofinansowanych działań są również inicjatywy z Wydziału Teologicznego:

  1. Przygotowanie anglojęzycznej wersji 50 wybranych artykułów na 50-lecie Studia Theologica Varsaviensia w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania periodyku (Wydział Teologiczny) - 52 766,00 zł;
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach