Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich

Kryteria i tryb dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich:

Instrukcja wypełniania sylabusa

Instrukcja wypełniania sylabusa - pobierz

SYLABUSY 2012/13. Dokumentacja dotyczaca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia.

Moduł "Sylabusy" w USOSweb został zastąpiony modułem EDYCJA PRZEDMIOTÓW (Dla pracowników -> Edycja przedmiotów). Znajduje się tam również instrukcja wypełnienia sylabusa.

Opis przedmiotu wypełniony w module Sylabusy jest dostępny TYLKO DO ODCZYTU.

Od następnego roku akademickiego moduł Sylabusy zostanie usunięty z USOSweb.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach