Specjalność nauczycielsko-katechetyczna

  • Na tych studiach teologicznych uzyskasz kwalifikacje do nauczania religii lub przygotujesz się do posługi katechetycznej w parafii. Nasi absolwenci pracują w szkołach na terenie całej Polski jako nauczyciele,
  • Czekają na Ciebie praktyki psychologiczno-pedagogiczne i katechetyczne przygotowujące Cię do zawodu oraz pozwolą sprecyzować z jaką grupą dzieci chcesz pracować,
  • Będziesz mieć możliwość zaangażowania się w pracę Koła Naukowego Katechetyków UKSW. Oznacza to, że wejdziesz w skład grupy pasjonatów, którzy chcą rozwijać się poprzez zaangażowanie w tematykę katechetyki,
  • Posiądziesz wszechstronną wiedzę z zakresu teologii, psychologii, pedagogiki i katechezy na wykładach, ćwiczeniach i konwersatoriach.
  • Zostaniesz przygotowany do szeroko pojętej pracy w szkole z dziećmi i młodzieżą.

Informacje na temat rekrutacji -> www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Internetowa Rejestracja Kandydatów