Rozliczenie badań statutowych 2014

Dokumenty stanowiące podstawę rozliczenia finansowego projektu, w tym umowy i rachunki, które mają być finansowane z przyznanej dotacji składa się do 20 listopada roku, na który została przyznana dotacja - WIĘCEJ

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach