Program studiów i punkty ECTS, ankiety

Programy studiów:

chrześcijańska turystyka religijna

teologia - dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

specjalistyczne studia teolgoiczne - dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023

 

dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia pierwszego stopnia - dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia - dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022

 

teologia

dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia pierwszego stopnia

dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia

specjalistyczne studia teolgiczne

 

Wyniki ankiet studenckich:

2015/2016

2016/2017_z

2016/2017_l

2017/2018_z

2017/2018_l

2018/2019_z

2018/2019_l

2019/2020_z

2019/2020_l

2020/2021_z

2020/2021_l

2021/2022_z

2021/2022_l

 

Uchwała Nr 99/2016 Senatu UKSW z dnia 23.06.2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia + dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu praktycznym, prowadzonym na Wydziale Teologicznym dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018:

uchwała

załącznik

 

Uchwała Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Teologicznym:

uchwała

załącznik

 

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie planu studiów na Wydziale Teologicznym

 

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 29 września 2014 roku w sprawie planu studiów na Wydziale Teologicznym

 

Program studiów na studiach stacjonarnych na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2015/2016

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach