Program studiów i punkty ECTS, ankiety

Programy studiów:

teologia

dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia pierwszego stopnia

dziennikarstwo i komunikacja społeczna studia drugiego stopnia

 

Wyniki ankiet studenckich:

2015/2016

2016/2017_z

2016/2017_l

2017/2018_z

2017/2018_l

2018/2019_z

2018/2019_l

 

Uchwała Nr 99/2016 Senatu UKSW z dnia 23.06.2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku studiów I stopnia + dziennikarstwo i komunikacja społeczna o profilu praktycznym, prowadzonym na Wydziale Teologicznym dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2017/2018:

uchwała

załącznik

 

Uchwała Nr 68/2015 Senatu UKSW z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów na Wydziale Teologicznym:

uchwała

załącznik

 

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 4 czerwca 2012 roku w sprawie planu studiów na Wydziale Teologicznym

 

Uchwała Rady Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 29 września 2014 roku w sprawie planu studiów na Wydziale Teologicznym

 

Program studiów na studiach stacjonarnych na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2015/2016