Przewody doktorskie

Przewody doktorskie - pobierz

 

 • Ks. mgr lic. Krzysztof Piotr Rudziński

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Andrzej Kosiński

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Michał Marczak

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Angelika Maria Wiech

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2


 • Mgr lic. Daria Laura Gargała

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Krzysztof Jacek Niżniak

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Maciej Makuła

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Szymon Krzysztof Ciećko

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Małgorzata Madej

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Samuel Mugisa

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2, recenzja 3

 • Mgr lic. Włodzimierz Sztek

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Krystian Eugeniusz Strycharski

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Mariusz Piotr Drogosz

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Łukasz Przyblski

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Konrad franciszek Fedorowski

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Maciej Budnik

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Krzysztof Cymerman

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Agnieszka Siarkiewicz

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 •  Mgr lic. Marlena Kałużyńska-Tyburska

streszczenie pacy, recenzja 1, recenzja 2

 • S. mgr lic. Monika Izabela Juszka

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Łukasz Marcin Mazurek

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Dariusz Drążek

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Sylwia Mazurek

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Grzegorz Kudelski

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Michał Karnawalski

streszczenie pracy, recenzjia 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Marek Głąb

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Piotr Owczarz

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Zofia Aleksandra Macios

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Łukasz Suszko Suszko

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Mateusz Remigiusz Nycz

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Piotr Parzygnat

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Paweł Jacek Szczęsny 

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Mariusz Krzysztof Przybycień

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 •  Ks. mgr lic. Damian Paweł Dziuba

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Klaudia Rosińska

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Jerzy Chwiećko

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Marcin Sawicki

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Zachary Ndegwa Kabatha

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Marcin Krzysztof Kłosowski

streszczenie  pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Ireneusz Świątek

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Łukasz Wiśniewski

steszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Pascal Habimana

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Norbert Marcin Siwiński

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Wiesław Bąkowski

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Joanna Zuzanna Kowalska

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Paweł Nowak

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. dr Piotr Paweł Ochotny

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Leszek Grula

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Jadwiga Kazimiera Kos

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Agata Joanna Rujner

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Katarzyna Anna Mich

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Sylwia Mazurek

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Magdalena Jadwiga Rzym

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Mgr lic. Mateusz Andrzej Krawczyk

streszczenie pracy, recenzja1, recenzja 2

 • Mgr lic. Mariola Krystecka

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 • Ks. mgr lic. Seweryn Wąsik

Formacja duchowa chrześcijanina w rekolekcjach kardynała Carlo Marii Martiniego

streszczenie pracy, recenzja1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Adrian Zbigniew Fertacz

Duchowość dziennikarza w piśmiennictwie biskupa Adama Lepy

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Kossi Midodzi Hounake

Inkulturacja obrzędów narodzinowych u ludu Ewé z Togo

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. dr hab. Kazimierz Antoni Pierzchała

Chrystologia starotestamentowa w ujęciu Corpus Paulinum i Listu do Hebrajczyków

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Bitrus Emmanuel Wazamda

The Eschatological Dimension of the Eucharist in Joseph Ratzinger/Pope Benedict XVI’s Theology

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Luca Bovio

Powołanie misyjne jako integralna część powołania kapłańskiego w życiu i myśli bł. Giuseppe Allamano (1851-1926)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Krzysztof Adam Wymazała

Wartość życia ludzkiego w perspektywie stwórczo-zbawczej w nauczaniu świętego Jana Pawła II

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Siarhei Surynovich

Zasady tworzenia antroponimów i toponimów w przekładach Nowego Testamentu na współczesny język białoruski

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Marek Kowalczuk

Koncepcja szczęścia ludzkiego w šîrê hammaʿǎlôt  (Ps 120-134)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Igor Maria Rowiński

Alians tronu i ołtarza na przykładzie działalności kardynała Armanda-Jeana du Plessis de Richelieu (1585-1642)

sterszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Piotr Wilkowski

Maryja jako wzór postawy chrześcijanina w nauczaniu papieży Benedykta XVI i Franciszka do 2017 roku. Studium porównawcze

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Grzegorz Adamiak

Recepcja idei mijsyjnej w diecezji płockiej w latach 1908-2015

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Georhi Jerzy Lasota

Sytuacja religijno-moralna współczesnego społeczeństwa Białorusi jako wyzwanie nowej ewangelizacji. Studium moralno-ewangelizacyjne

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Ronald Rafał Kasowski

Edukacja medialna w wyższych seminariach duchownych w Polsce po roku 1992

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Anna Jadwiga Janiszewska

Podstawowe wykroczenia przeciwko prawu własności intelektualnej. Ocena w świetle zasad katolickiej nauki społecznej

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Bartosz Rafał Wieczorek

Hermeneutyka teologiczna obrazu filmowego na przykładzie dzieł Ingmara Bergmana, Andrieja Tarkowskiego i Andrieja Zwiagincewa. Studium z teologii kultury

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Dorota Justyna Lekka

Teologiczna hermeneutyka cyklu obrazów martyria apostolorum Michaela Willmanna

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Joanna Skotnicka

Środki społecznego przekazu przestrzenią katechezy w świetle Magisterium Kościoła

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Hanna Kamińska

Filmowe wizerunki św. Pawła Apostoła w wybranych produkcjach dokumentalnych i fabularnych. Analiza teologiczno-medialna

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Kamil Krzysztof Bomber

Młodzież jako przyszłość Kościoła. Studium teologicznopastoralne na podstawie nauczania papieży podczas Światowych Dni Młodzieży

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Zofia Kępińska

Duszpasterstwo dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. Studium pastoralne

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr ic. Mirosława Grażyna Jankowska

Rola formacji dorosłych w duszpasterstwie parafialnym w Polsce. Studium pastoralne

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Katarzyna Natalia Kozera

Dojrzewanie uczniów do wiary w Jezusa Chrystusa w przełomowym momencie Jego publicznej działalności (Mt 16,5-28)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Mariusz paweł Maciak

Muzułmańskie pielgrzymowanie w krajach Azji Centralnej

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Williams Peter Awoshiri

Towards a Servant Model of Leadership: A Socio-Rhetorical Investigation of the Johannine Farewell Discourse (John 13-17)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Dariusz Grzegorz Pabiś

Idea wyzwolenia w nauczaniu bł. abpa Oscara A. Romero (1917-1980). Studium historyczno-pastoralne

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Paweł Bieńkowski

Moralny wymiar odpowiedzialności artystycznej w świetle twórczości przedstawicieli polskiej muzyki rap

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Janusz Bartczak

Chrystocentryczny wymiar duchowości liturgicznej Adwentu i Wielkiego Postu w nauczaniu bł. Pawła VI

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Benjamin Bahashi Bavukalwanze

Wpływ podstawowych wspólnot kościelnych na rozwój duszpasterstwa w diecezji Goma w Demokratycznej Republice Konga

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Mateusz Kot

Komunikacja człowieka z komputerem w świetle teologii środków społecznego przekazu

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Magdalena Kap

Współczesne przemiany technologiczne i kulturowe wobec misji muzeów. Studium teologiczno-medioznawcze

streszcze pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. prof. dr hab. Paweł Jan Muranowicz

Nowa ewangelizacja w przekazie medialnym na przykładzie radiowych kazań świętokrzyskich z lat 2000-2010

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jarosław Kwiatkowski

Koncepcja oddzielenia w narracjach Rdz 1 - 3 i jej recepcja w Rz 1 -8

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Michał Konrad Małek

Korelacja nauczania religii oraz edukacji medialnej młodzieży w wieku gimnazjalnym

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Francis Yauro Nass

The spirituality of St John Vianney as a model for priests in pursuing holiness of life and formation in Nigeria after the Second Vatican Council

(Duchowość św. Jana Marii Vianneya jako wzór świętości życia i formacji kapłanów w Nigerii po II Soborze Watykańskim)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Ashenafi Yonas Abebe

Personalistyczna koncepcja teologii kultury według Czesława Stanisława Bartnika

streszczenie, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Joseph Jilong Gotus

Suicide and terrorism: The case of Samson in the Bible and its evaluation in biblical scholarship and moral theology

(Samobójstwo i terroryzm: Przypadek Samsona w Biblii i jego ocena w biblistyce i teologii moralnej)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Piotr Jarosiewicz

Formacja osób uczestniczących w egzorcyzmach na podstawie rytuału rzymskiego „Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne”

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Katarzyna Agnieszka Daniłowicz

Interpretacja ubioru jako tekstu kulturowego. Perspektywa teologii kultury

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Tadeusz Stanisław Knut

Biblijne opowiadanie o mieście i wieży Babel (Rdz 11,1-9) w interpretacji żydowskich pism z okresu Drugiej Świątyni

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Józef Zabłocki

Posłannictwo i duchowość kapelana szpitalnego w świetle literatury teologicznej po Soborze Watykańskim II

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Mateusz Kowalczyk

Sens bycia w twórczości Ericha Fromma jako "praeambula fidei"

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Marta Magdalena Florkiewicz-Kowalczyk

Twórczość Leszka Kołakowskiego jako "praeambula fidei" dla współczesnego człowieka

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Dariusz Kruczyński

Żebractwo jako problem społeczno-duszpasterski w Diecezji Ełckiej. Studium socjologiczno-pastoralne

 

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Małgorzata Magdalena Nowak

Motyw pragnienia w życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej. Studium teologiczno-literackie

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jerzy Grodzki

Rola wolności odpowiedzialnej w indywidualno-społecznym życiu chrześcijanina. Studium teologicznopastoralne w świetle wybranych tekstów kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Bogdan Michalski

Fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w służbie ewangelizacji

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Paweł Maciej Szuppe

Nowe ruchy religijne z perspektywy teologiczno-duszpasterskiej Kościoła katolickiego

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Ryszard Zalewski

Szkoły Sobotnie jako wyraz troski Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii o polskich emigrantów

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Przemysław Tomasz Filipkiewicz

Odnowa Kościoła według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jacek Marek Nogowski

Bezdomność jako problem społeczny w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jacek Możejko 

Działanie Ducha Świętego w sakramencie święceń biskupa w świetle Pontyfikału Rzymskiego

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jiří Šlégr

Hlavní teologické ideje českých misijních katolických časopisů v letech 1900 - 1950

Główne idee teologiczne czeskich katolickich czasopism misyjnych w latach 1900 - 1950

streszczenie, recenzja 1, recenzja 2

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach