DODATKOWE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP

Szanowni Państwo,
DODATKOWE SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ODBĘDĄ SIĘ
W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
1 termin - 14.11.2015 (sobota), godz. 09.00, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek,
Aula im. Jana Pawła II;
2 termin - 20.11.2015 (piątek), godz. 17.00, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek,
Aula im. Jana Pawła II;
3 termin - 25.11.2015 (środa), godz. 17.00, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek
Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
4 termin ? 28.11.2015 (sobota), godz. 09.00, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek
Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.


WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE
1. Powyższa informacja dotyczy wyłącznie Studentów, którzy w bieżącym roku
akademickim (2015/2016) NIE UCZESTNICZYLI w szkoleniu w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy w pierwszym terminie (tj. podczas Dni
Organizacyjnych lub w terminach wyznaczonych przez Wydziały).
2. Na dodatkowe szkolenie należy przybyć w jednym z powyższych terminów
(terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).
3. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
4. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM
OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU
STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze
w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, zobowiązany jest
do bardzo poważnego potraktowania sprawy i przybycia na szkolenie.


Paweł Włodowski
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach