Rada Wydziału

Terminy Rad Wydziału Teologicznego w roku akademickim 2018/19

I. Członkowie Rady Wydziału zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, od których przyjęto oświadczenie pisemne o zaliczeniu ich do minimum kadrowego uprawniającego do nadawania stopnia doktora habilitowanego  z teologii.

 1. Ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski
 2. Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk
 3. Ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Babiński
 4. Ks. dr hab. Grzegorz Bachanek
 5. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
 6. Ks. prof. UKSW  dr hab. Grzegorz Bartosik
 7. Ks. dr hab. Rafał Bednarczyk
 8. Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa
 9. Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
 10. Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
 11. Prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki
 12. Ks. bp  prof. dr hab. Andrzej Dziuba
 13. Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka
 14. Ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka
 15. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Grzywaczewski
 16. Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki
 17. Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński
 18. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch
 19. Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj
 20. Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
 21. Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
 22. Ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Kurzydło
 23. Prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek
 24. Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
 25. Ks. dr hab. Waldemar Linke
 26. Prof. UKSW dr hab Grzegorz Łęcicki
 27. Ks. dr hab. Mirosław Mejzner
 28. Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 29. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 30. Ks. prof. dr hab. Leon Nieścior
 31. Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak
 32. Ks. prof. dr hab. Marek Parchem
 33. Ks. dr hab. Dariusz Pater
 34. Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński
 35. Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 36. Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz
 37. Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański
 38. Prof. dr hab Eugeniusz Sakowicz
 39. Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 40. Ks. dr hab. Krzysztof Siwek
 41. Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel
 42. Dr hab. Barbara Strzałkowska
 43. Ks. dr hab. Tomsz Szyszka
 44. Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar
 45. Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
 46. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
 47. Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

II. POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

 1. Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło
 2. Prof UKSW dr hab. Flader-Rzeszowska
 3. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński
 4. Ks. dr hab. Krzysztof Marcyński
 5. Prof. dr hab. Jerzy Olędzki
 6. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Stępień
 7. Ks. dr hab. Krzysztof Stępniak

III. PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 1. Ks. dr Waldemar Bartocha
 2. Ks. dr Mariusz Boguszewski
 3. Dr Magdalena Butkiewicz
 4. Ks. dr Krzysztof Filipowicz
 5. Mgr Anna Gawrońska-Piotrowska
 6. Dr Aleksandra Gralczyk
 7. Ks. dr Zbigniew Grochowski
 8. Dr Milena Kindziuk
 9. Ks. dr Tomasz Kopiczko
 10. Dr Mateusz Kot
 11. Dr Małgorzata Laskowska
 12. Ks. dr Rafał Leśniczak
 13. Dr Paweł Płatek
 14. Dr Aneta Rayzacher-Majewska
 15. Ks. dr Jarosław Sobkowiak
 16. Dr Błażej Szostek
 17. Dr Paweł Szuppe
 18. Dr Mateusz Tutak

IV. PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEDYDAKTYCZNYCH

 1. MgrAgnieszka Napierzyńska
 2. Mgr Łucja Niewińska
 3. Mgr Agnieszka Grobelska
 4. Mgr Maria Piątkowska
 5. Mgr Eliza Żaczek

V. PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

Przedstawiciele studentów studiów doktoranckich

 1. Mgr Leszek Grula
 2. Mgr lic. Mirosława Jankowska
 3. Mgr Kałużyńska-Tyburska Marlena
 4. Mgr Daria Gargała

Przedstawiciele studentów studiów magisterskich stacjonarnych

 1. Anna Bujno
 2. Małgorzata Dmochowska
 3. Aleksander Dobosz
 4. Paula Dudela
 5. Anna Górka
 6. Karolina Kawecka
 7. Mateusz Kijewski-Pudełko
 8. Urszula Kopeć
 9. Robert Krawczak
 10. Agnieszka Maślak
 11. Marcin Matuszewski
 12. Ewa Miśko
 13. Anna Pawlak
 14. Monika Rąpała
 15. Konrad Węgrzyn
 16. Roksana Woźniak
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach