Rada Wydziału

Terminy Rad Wydziału  Teologicznego w roku akademickim 2017/18

I. Członkowie Rady Wydziału zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, od których przyjęto oświadczenie pisemne o zaliczeniu ich do minimum kadrowego uprawniającego do nadawania stopnia doktora habilitowanego  z teologii.

 1. Ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski
 2. Ks. dr hab. Przemysław Artemiuk
 3. Ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Babiński
 4. Ks. dr hab. Grzegorz Bachanek
 5. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
 6. Ks. prof. UKSW  dr hab. Grzegorz Bartosik
 7. Ks. dr hab. Rafał Bednarczyk
 8. Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa
 9. Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
 10. Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
 11. Prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki
 12. Ks. bp  prof. dr hab. Andrzej Dziuba
 13. Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka
 14. Ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka
 15. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Grzywaczewski
 16. Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki
 17. Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński
 18. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch
 19. Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj
 20. Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
 21. Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
 22. Ks. dr hab. Dariusz Kurzydło
 23. Prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek
 24. Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
 25. Ks. dr hab. Waldemar Linke
 26. Prof. UKSW dr hab Grzegorz Łęcicki
 27. Ks. dr hab. Mirosław Mejzner
 28. Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 29. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 30. Ks. prof. dr hab. Leon Nieścior
 31. Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak
 32. Ks. prof. dr hab. Marek Parchem
 33. Ks. dr hab. Dariusz Pater
 34. Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński
 35. Dr hab. Aldona Piwko
 36. Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 37. Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz
 38. Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański
 39. Prof. dr hab Eugeniusz Sakowicz
 40. Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 41. Ks. dr hab. Krzysztof Siwek
 42. Ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski
 43. Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel
 44. Dr hab. Barbara Strzałkowska
 45. Ks. dr hab. Tomsz Szyszka
 46. Ks. prof. UKSW dr hab. Marek Tatar
 47. Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
 48. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
 49. Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski

II. POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

 1. Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło
 2. Dr hab. Flader-Rzeszowska
 3. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński
 4. Prof. dr hab. Jerzy Olędzki
 5. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Stępień

III. PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 1. Ks. dr Waldemar Bartocha
 2. Dr Magdalena Butkiewicz
 3. Mgr Szymon Ciećko
 4. Dr Ewa Czaczkowska
 5. Ks. dr Krzysztof Filipowicz
 6. Mgr Anna Gawrońska-Piotrowska
 7. Dr Aleksandra Gralczyk
 8. Ks. dr Zbigniew Grochowski
 9. Dr Milena Kindziuk
 10. Ks. dr Tomasz Kopiczko
 11. Dr Małgorzata Laskowska
 12. Ks. dr Rafał Leśniczak
 13. Ks. dr Krzysztof Marcyński
 14. Dr Paweł Płatek
 15. Dr Aneta Rayzacher-Majewska
 16. Ks. dr Jarosław Sobkowiak
 17. Dr Błażej Szostek
 18. Dr Mateusz Tutak

IV. PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEDYDAKTYCZNYCH

 1. MgrAgnieszka Napierzyńska
 2. Mgr Łucja Niewińska
 3. Mgr Agnieszka Grobelska
 4. Danuta Purchała
 5. Mgr Eliza Żaczek

V. PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU STUDENTÓW

Przedstawiciele studentów studiów doktoranckich

 1. Mgr lic. Mirosława Jankowska
 2. Mgr Kałużyńska-Tyburska Marlena
 3. Mgr Daria Winiarczyk
 4.  

Przedstawiciele studentów studiów magisterskich stacjonarnych

 1. Anna Bujno
 2. Małgorzata Dmochowska
 3. Aleksander Dobosz
 4. Paula Dudela
 5. Anna Górka
 6. Karolina Kawecka
 7. Mateusz Kijewski-Pudełko
 8. Urszula Kopeć
 9. Robert Krawczak
 10. Agnieszka Maślak
 11. Marcin Matuszewski
 12. Ewa Miśko
 13. Anna Pawlak
 14. Monika Rąpała
 15. Konrad Węgrzyn
 16. Roksana Woźniak
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach