Rada Wydziału i Rady Dyscyplin

Terminy Rad Wydziału i Rad Dyscyplin Nauk Teologicznych w roku akademickim 2022/2023

Lista Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych
Lista Rady Dyscypliny Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

 

I. Członkowie Rady Wydziału zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, od których przyjęto oświadczenie pisemne o zaliczeniu ich do minimum kadrowego uprawniającego do nadawania stopnia doktora habilitowanego  z teologii.

 1. Ks. prof. ucz. dr hab. Bartosz Adamczewski
 2. Ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk
 3. Ks. prof. ucz. dr hab. Jarosław Babiński
 4. Ks. prof. ucz. dr hab. Grzegorz Bachanek
 5. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
 6. Ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Bednarczyk
 7. Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
 8. Prof. ucz. dr hab. Piotr Drzewiecki
 9. Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka
 10. Ks. prof. ucz. dr hab. Włodzimierz Gałązka
 11. Ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski
 12. Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki
 13. Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Kietliński
 14. Ks. prof. ucz. dr hab. Józef Kloch
 15. Ks. prof. ucz. dr hab. Wojciech Kluj
 16. Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
 17. Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
 18. Ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Kurzydło
 19. Prof. ucz. dr hab. Anna Kuśmirek
 20. Ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Linke
 21. Prof. ucz. dr hab. Grzegorz Łęcicki
 22. Ks. prof. ucz. dr hab. Mirosław Mejzner
 23. Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 24. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 25. Ks. prof. ucz. dr hab. Norbert Mojżyn
 26. Ks. prof. dr hab. Leon Nieścior
 27. Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak
 28. Ks. prof. dr hab. Marek Parchem
 29. Ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Pater
 30. Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński
 31. Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 32. Prof. ucz. dr hab. Monika Przybysz
 33. Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański
 34. Prof. dr hab Eugeniusz Sakowicz
 35. Ks. prof. ucz. dr hab. Stanisław Skobel
 36. Ks. prof. ucz. dr hab Dariusz Sztuk
 37. Prof. ucz. dr hab. Barbara Strzałkowska
 38. Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Szyszka
 39. Ks. prof. dr hab. Marek Tatar
 40. Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
 41. Ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski
 42. Ks. prof. ucz. dr hab. Władysław Wyszowadzki
 43. Prof. ucz. dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska

II. POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

 1. Ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Cisło
 2. Prof. ucz. dr hab. Flader-Rzeszowska
 3. Prof. ucz. dr hab. Małgorzata Laskowska
 4. Ks. prof. ucz. dr hab. Rafał Leśniczak
 5. Ks. prof. ucz. dr hab. Józef Łupiński
 6. Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Marcyński
 7. Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień
 8. Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak

III. PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 1. Ks. dr Waldemar Bartocha
 2. Ks. dr Mariusz Boguszewski
 3. Dr Jacek Dziekan
 4. Ks. dr Krzysztof Filipowicz
 5. Mgr Anna Gawrońska-Piotrowska
 6. Dr Aleksandra Gralczyk
 7. Ks. dr Zbigniew Grochowski
 8. Dr Marta Jarosz
 9. Dr Milena Kindziuk
 10. Mgr Tomasz Knecht
 11. Ks. dr Tomasz Kopiczko
 12. Dr Mateusz Kot
 13. Dr Magdalena Niewiadomska
 14. Dr Paweł Płatek
 15. Dr Tomasz Płonkowski
 16. Dr Aneta Rayzacher-Majewska
 17. Mgr Ryszard Romanowski
 18. Ks. dr Jarosław Sobkowiak
 19. Dr Paweł Szuppe
 20. Dr Mateusz Tutak

IV. PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEDYDAKTYCZNYCH

 1. Mgr Agnieszka Napierzyńska

V. PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU  DOKTORANTÓW I STUDENTÓW

Przedstawiciele studentów studiów doktoranckich

 1. Mgr Grzegorz Kozłowski

Przedstawiciele studentów studiów magisterskich stacjonarnych

 1. Muracka Aleksandra - przedstwiciel kierunku teologia
 2. Krawczak Robert - przedstawiciel kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 3. Pawlina Mariusz ks. - przedstawiciel kierunku specjalistyczne studia teologiczne
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach