Rada Wydziału i Rady Dyscyplin

Terminy Rad Wydziału Teologicznego 2020/2021

Terminy Rady Wydziału Teologicznego i Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych w roku 2021/2022

Lista Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych
Lista Rady Dyscypliny Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach

 

I. Członkowie Rady Wydziału zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy, od których przyjęto oświadczenie pisemne o zaliczeniu ich do minimum kadrowego uprawniającego do nadawania stopnia doktora habilitowanego  z teologii.

 1. Ks. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski
 2. Ks. prof. UKSW dr hab. Przemysław Artemiuk
 3. Ks. prof. UKSW dr hab. Jarosław Babiński
 4. Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bachanek
 5. Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
 6. Ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Bednarczyk
 7. Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
 8. Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski
 9. Prof. UKSW dr hab. Piotr Drzewiecki
 10. Ks. prof. dr hab. Bogumił Gacka
 11. Ks. prof. UKSW dr hab. Włodzimierz Gałązka
 12. Ks. prof. dr hab. Józef Grzywaczewski
 13. Ks. prof. dr hab. Witold Kawecki
 14. Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Kietliński
 15. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Kloch
 16. Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj
 17. Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
 18. Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło
 19. Ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Kurzydło
 20. Prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek
 21. Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Linke
 22. Prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki
 23. Ks. prof. UKSW dr hab. Mirosław Mejzner
 24. Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 25. Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
 26. Ks. prof. UKSW dr hab Norbert Mojżyn
 27. Ks. prof. dr hab. Leon Nieścior
 28. Ks. prof. dr hab. Jacek Nowak
 29. Ks. prof. dr hab. Marek Parchem
 30. Ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Pater
 31. Ks. prof. dr hab. Andrzej Perzyński
 32. Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski
 33. Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz
 34. Ks. prof. dr hab. Jarosław Różański
 35. Prof. dr hab Eugeniusz Sakowicz
 36. Ks. prof. dr hab. Henryk Seweryniak
 37. Ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski
 38. Ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Skobel
 39. Ks. prof. UKSW dr hab Dariusz Sztuk
 40. Prof. UKSW dr hab. Barbara Strzałkowska
 41. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Szyszka
 42. Ks. prof. dr hab. Marek Tatar
 43. Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
 44. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
 45. Ks. prof. UKSW dr hab. Władysław Wyszowadzki
 46. Ks. prof. dr hab. Józef Zabielski
 47. Prof. UKSW dr hab. Dominika Żukowska-Gardzińska

II. POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY WYDZIAŁU

 1. Ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Cisło
 2. Prof UKSW dr hab. Flader-Rzeszowska
 3. Prof UKSW dr hab. Małgorzata Laskowska
 4. Ks. prof. UKSW dr hab. Rafał Leśniczak
 5. Ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński
 6. Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Marcyński
 7. Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Stępień
 8. Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak

III. PRZEDSTAWICIELE POZOSTAŁYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

 1. Ks. dr Waldemar Bartocha
 2. Ks. dr Mariusz Boguszewski
 3. Dr Jacek Dziekan
 4. Ks. dr Krzysztof Filipowicz
 5. Mgr Anna Gawrońska-Piotrowska
 6. Dr Aleksandra Gralczyk
 7. Ks. dr Zbigniew Grochowski
 8. Dr Marta Jarosz
 9. Dr Milena Kindziuk
 10. Mgr Tomasz Knecht
 11. Ks. dr Tomasz Kopiczko
 12. Dr Mateusz Kot
 13. Mgr Magdalena Niewiadomska
 14. Dr Paweł Płatek
 15. Dr Tomasz Płonkowski
 16. Dr Aneta Rayzacher-Majewska
 17. Mgr Ryszard Romanowski
 18. Ks. dr Jarosław Sobkowiak
 19. Dr Paweł Szuppe
 20. Dr Mateusz Tutak

IV. PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW NIEDYDAKTYCZNYCH

 1. Mgr Agnieszka Napierzyńska

V. PRZEDSTAWICIELE SAMORZĄDU  DOKTORANTÓW I STUDENTÓW

Przedstawiciele studentów studiów doktoranckich

 1. Mgr Grzegorz Kozłowski

Przedstawiciele studentów studiów magisterskich stacjonarnych

 1.  Bielińska Pola - przedstwiciel kierunku teologia
 2. Zboiński Mateusz - przedstawiciel kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 3. Pawlina Mariusz ks. - przedstawiciel kierunku specjalistyczne studia teologiczne
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach