Konferencja naukowa "Teologia i film. Perpektywy badawcze" (24.10.2016). Zapraszamy do czynnego udziału.

Tytuł konferencji: Teologia i film. Perspektywy badawcze

Rodzaj konferencji: Naukowa

Dziedzina: Nauki teologiczne; Nauki humanistyczne

Nazwa organizatora: Katedra Dialogu Wiary z Kulturą, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Termin zgłoszeń:2016-10-07

Termin konferencji: 2016-10-24

Miejscowość: Warszawa

Dane kontaktowe:

bartosz.wieczorek@poczta.fm

Informacje ogólne:

Celem konferencji jest zbadanie możliwości funkcjonowania nowej dyscypliny teologicznej o charakterze interdyscyplinarnym - teologii filmu. Teologiczna analiza obrazu filmowego, z wielu przyczyn,  wydaje się być wyzwaniem czasów współczesnych, stąd potrzeba wnikliwej refleksji nad tym zagadnieniem. Konferencja będzie skupiała się wokół następujących pytań:

Czy istnieje wspólna płaszczyzna badawcza dla teologii i filmu?

Czy teologia może być perspektywą badawczą, która mogłaby być wykorzystywana do analizy filmowej?

Jaki powinien być status metodologiczny teologii filmu?

Jak teologia filmu może wykorzystywać wyniki innych nauk o filmie?

Jakie są możliwe modele teologii filmu?

Czy o teologicznym potencjale filmu decyduje temat i treści religijne zawarte w filmie, czy problem postawiony w filmie i sposób jego rozwiązania?

Czy i jak  film podobnie jak literatura, teatr, sztuki plastyczne, muzyka powinien być badany  w aspekcie obecności w nim elementów teologicznych?

Czy i jak perspektywa teologiczna zmienia odczytanie dzieł filmowych?

Postawione pytania oraz podobne, stoją u progu dyskusji interdyscyplinarnej, na którą szczególnie zapraszamy badaczy z obszaru:

• Teologii

• Nauk o sztuce

• Antropologii

• Filozofii

• Kulturoznawstwa

• Religioznawstwa

• Filmoznawstwa

•  Medioznawstwa

•  Pedagogiki

 

Formularz zgłoszeniowy: https://drive.google.com/file/d/0B-jEwXBJdkrqQXZ2emN0RVRQUTg/view?usp=sh...

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach