Sympozjum Muzyka w liturgii – 22 listopada 2016 r.

Muzyka w liturgii – 22 listopada 2016 r., sala 223

Program

Godz. 10. 00    Rozpoczęcie
        Powitanie: Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW
        Wprowadzenie: ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, UKSW
Godz. 10. 15    Duch muzyku w liturgii – ks. prof. dr hab. Andrzej Filaber, PWT Warszawa
Godz. 10. 45    Śpiew liturgiczny według papieża Benedykta XVI – ks. dr hab. Tadeusz Bratkowski, Uniwersytet Rzeszowski
Godz. 11. 15    Funkcja i znaczenie chóru w liturgii – ks. dr Dariusz Smolarek, KUL
Godz. 11. 45    Dyskusja
Godz. 12. 15    Przerwa
Godz. 12. 45    Śpiew polifoniczny w liturgii prawosławnej – prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk, ChAT
Godz. 13 15    Miejsce wykonywania śpiewu podczas celebracji liturgicznej – ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk, PWT Wrocław
Godz. 13. 45    Apostolski wymiar muzyki i śpiewu liturgicznego – ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, UKSW
Godz. 14 15    Dyskusja
Godz. 15. 00    Podsumowanie

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach