Struktura Wydziału Teologicznego

I. INSTYTUT NAUK BIBLIJNYCH

Dyrektor Instytutu: Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

1. Katedra Egzegezy Starego Testamentu

2. Katedra Egzegezy Nowego Testamentu

3. Katedra Filologii Biblijnej

4. Katedra Historii Biblijnej

5. Katedra Hermeneutyki Biblijnej

6. Katedra Teologii Biblijnej

7. Katedra Literatury Międzytestamentalnej

 

II. INSTYTUT TEOLOGII SYSTEMATYCZNEJ

Dyrektor Instytutu: Ks. prof. UKSW dr hab. Grzegorz Bartosik

1. Katedra Teologii Patrystycznej

2. Katedra Historii Dogmatów

3. Katedra Teologii Dogmatycznej Pozytywnej

4. Katedra Mariologii

5. Katedra Ekumenizmu

6. Katedra Teologii Życia Duchowego

7. Katedra Mistyki Chrześcijańskiej

8. Katedra Teologii Moralnej Fundamentalnej

9. Katedra Historii Teologii Moralnej

10. Katedra Teologii Moralnej Życia Osobistego i Bioteologii

11. Katedra Teologii Moralnej Życia Społecznego

 

III. INSTYTUT TEOLOGII PRAKTYCZNEJ

Dyrektor Instytutu: Ks. prof. dr hab.Kazimierz Misiaszek

1. Katedra Historii Liturgii

2. Katedra Teologii Liturgii

3. Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy

4. Katedra Dydaktyki Katechetycznej

5. Katedra Katechetyki Materialnej

6. Katedra Psychologicznych i Pedagogicznych Podstaw  Katechetyki

7. Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych

8. Katedra Prakseologii Pastoralnej i Organizacji Duszpasterstwa

9. Katedra Homiletyki

 

IV. INSTYTUT EDUKACJI MEDIALNEJ I DZIENNIKARSTWA

Dyrektor Instytutu: Prof. UKSW dr hab. Grzegorz Łęcicki

Wicedyrektor: Ks. dr Rafał Leśniczak

1. Katedra Teologii Środków Społecznego Przekazu

2. Katedra Edukacji Medialnej i Języka Mediów

3. Katedra Teorii, Aksjologii i Prawa Mediów

4. Katedra Public Relations i Komunikacji Marketingowej

5. Katedra Internetu i Komunikacji Cyfrowej

 

V. INSTYTUT DIALOGU KULTURY I RELIGII

Dyrektor Instytutu: Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj

1. Katedra Dialogu Wiary z Kulturą

2. Katedra Antropologii Kulturowej

3. Katedra Dialogu Kultury Artystycznej i Teologii

4. Katedra Chrystologii Fundamentalnej

5. Katedra Eklezjologii i Prakseologii Apologijnej

6. Katedra Misjologii  

7. Katedra Historii Kościoła

8. Katedra Filozofii Religii

9. Katedra Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego

10. Katedra Personalizmu Chrześcijańskiego

 

JEDNOSTKI WYDZIAŁOWE

Centrum Teologii Apostolstwa "Pallottianum" w Ołtarzewie

Centrum Studiów Mariologicznych "Kolbianum" w Niepokalanowie

Zakład Dialogu Katolicko - Judaistycznego

Zakład Duchowości Europejskiej http://duchowosc.uksw.edu.pl/

 

OŚRODKI NAUKOWO- BADAWCZE

Ośrodek Naukowo Badawczy UKSW z siedzibą w Gdyni

Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW z siedzibą w Kaliszu

Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW z siedzibą w Łomży

Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW z siedzibą w Łodzi

Ośrodek Naukowo-Badawczy UKSW z siedzibą w Płocku

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach