Projekt "Absolwent z kompetencjami 2"

Uruchamiamy rekrutację do projektu „Absolwent z kompetencjami 2” 

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji studentów i ich atrakcyjności na rynku pracy poprzez współpracę z pracodawcami oraz nabycie nowej specjalizacji w zakresie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

W programie:
– uzyskanie certyfikatu Kreator CSR - 60 godz.
– warsztaty przywództwa i twórczego rozwiązywania sytuacji konfliktowych – 16 godzin
– warsztaty prawne podstawy przedsiębiorczości – 16 godz.
– warsztaty produkcje informacyjne kształcące kompetencje analityczne – 20 godz.
– lektorat Angielski Biznesowo – 48 godz.
– zajęcia w przedsiębiorstwach – 16 godz.
– wizyty studyjne u pracodawców – 7 godz.

Rekrutacja do projektu trwa od 5 do 20 stycznia 2017 r.

Projekt jest przeznaczony dla studentów/studentek II roku kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna studiów I stopnia. Czas trwania projektu 3 semestry (IV-VI).

Zgłoszenia przyjmujemy na adres mail absolwentwt@uksw.edu.pl

Wymagane informacje:
Imię nazwisko, kierunek i specjalność, średnia ocen za miniony rok akademicki.
O udziale w projekcie decydują kolejność zgłoszeń oraz średnia ocen.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w piątek 13 stycznia o 9.30 w sali 116 (Dewajtis)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach