Informacje o kierunku i opłaty

Jednolite studia magisterskie  niestacjonarne na kierunku teologia trwają 6 lat. Dzięki nim absolwent osiąga gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Powinien być także zaznajomiony z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego.

Przy wyborze dodatkowej oferty dydaktycznej jest możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania religii.

 

Opłata za studia w roku akad. 2018/19 - 2100zł/ rok

Istnieje możliwość opłaty w dwóch lub czterech ratach. W tym celu należy złożyć wniosek w sekretariacie do dnia 30 września 2018 roku.

W celu uzyskania 5% zniżki / w przypadku jednorazowej płatności za studia/ opłatę należy uiścić do dnia 10 października 2018 roku.

Opłata w dwóch ratch:

I rata 10.10.2018r. - 1050zł, II rata 15.02.2019r.-1050zł.

Opłata w czterech ratach:

I rata 10.10.2018r. - 551zł., II rata 30.11.2018r.-551zł. , III rata 15.02.2019r.-551zł, IV rata 15.04.2019r.-552zł.

Deklaracja płatności 2018/19

Moduł katechetyczno – pedagogiczny

16.10.2017 – opłata jednorazowa za cały rok – 800 zł.

Raty

16.10.2017 – 400 zł

12.02.2018 – 400 zł

Kontakt:

Wydział Teologiczny UKSW - studia niestacjonarne

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Sekretariat pok. 53 / czynne pn-wt 9.00-13.00, śr. 9.00-15.00 , sobota podczas zjazdów do godz. 15.00/

mgr Agnieszka Grobelska - Specjalista ds. administracyjnych

tel. 22 561 88 75, e-mail: wtz@uksw.edu.pl, a.grobelska@uksw.edu.pl

REKRUTACJA DO 15.10.2017

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach