Informacje o kierunku i opłaty

Jednolite studia magisterskie  niestacjonarne na kierunku teologia trwają 6 lat. Dzięki nim absolwent osiąga gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Powinien być także zaznajomiony z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego.

Przy wyborze dodatkowej oferty dydaktycznej jest możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania religii.

 

Opłata za studia w roku akad. 2019/20 - 1995zł/ rok ( opłata jednarazowa termin do 10.10.2019r.) 

Istnieje możliwość opłaty w dwóch lub czterech ratach. W tym celu należy złożyć wniosek w sekretariacie do dnia 30 września 2019 roku.

Opłata w 2 ratach

I rata płatna do 10.10.2019r. - 1050 zł.

II rata płatna do 17.02.2020r. - 1050 zł.

Opłata w 4 ratach

I rata płatna do 10.10.2019r. - 552zł.

II rata płatna do 02.12.2019r. - 551 zł.

III rata płatna do 17.02.2020r.- 551 zł.

IV rata płatna do 15.04.2020r.- 551 zł.

 

 

Kontakt:

Wydział Teologiczny UKSW - studia niestacjonarne

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Sekretariat pok. 48 / czynne pn-wt 9.00-13.00, śr. 9.00-15.00 , sobota podczas zjazdów do godz. 15.00/

mgr Agnieszka Grobelska - Specjalista ds. administracyjnych

tel. 22 561 88 75, e-mail: wtz@uksw.edu.pl, a.grobelska@uksw.edu.pl

REKRUTACJA DO 30.09.2019

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach