Informacje o kierunku i opłaty

Jednolite studia magisterskie  niestacjonarne na kierunku teologia trwają 6 lat. Dzięki nim absolwent osiąga gruntowną wiedzę teologiczną opartą na Objawieniu i źródłach patrystycznych. Powinien być także zaznajomiony z podstawami wiedzy humanistycznej, zwłaszcza z zakresu filozofii, i społecznej, mieszczącej się w kanonie wykształcenia teologicznego.

Przy wyborze dodatkowej oferty dydaktycznej jest możliwość uzyskania kwalifikacji do nauczania religii.

 Opłaty za usługi edukacyjne w  roku akademickiego 2020/2021 /studia magisterskie/

- jednorazowo w wysokości:

1995 zł płatna w terminie do dnia 12.10.2020 roku

- w czterech ratach:

1. rata 552 zł płatna w terminie do dnia 12.10.2020 r.

2. rata 551 zł płatna w terminie do dnia 30.11.2020 r.

3. rata 551 zł płatna w terminie do dnia 15.02.2021 r.

4. rata 552 zł płatna w terminie do dnia 15.04.2021 r.

Kontakt:

Wydział Teologiczny UKSW - studia niestacjonarne

ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa

Sekretariat pok. 48 / czynne pn-wt 9.00-13.00, śr. 9.00-15.00 , sobota podczas zjazdów do godz. 15.00/

mgr Agnieszka Grobelska - Specjalista ds. administracyjnych

tel. 22 561 88 75, e-mail: wtz@uksw.edu.pl, a.grobelska@uksw.edu.pl

REKRUTACJA DO 05.10.2020

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach