Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej

W roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Teologicznym powstał nowy kierunek studiów podyplomowych poświęcony formacji biblijnej. Są to studia dwuletnie (cztery semestry) w systemie niestacjonarnym.

Jaki jest cel studiów?

Jego celem jest przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa biblijnego. To zamierzenie będzie realizowane poprzez:

- przekaz podstawowych wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na nią wpłynęły oraz  o wpływie kulturowym samej Biblii;

- propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina;

- przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa;

- propagowanie katechezy biblijnej;

Do kogo jest skierowane?

- liderów parafialnych grup biblijnych

- animatorów ruchów kościelnych

- moderatorów  grup parafialnych i modlitewnych

- lektorów i innych ministrów Słowa Bożego

- osób odpowiedzialnych za formację i animację życia wspólnego w domach zakonnych

- księży, którzy chcą organizaować w swoich parafiach konferencje biblijne, kregi biblijne

- nauczycieli oraz katechetów chcących pogłębić swoją wiedzę biblijną

KONTAKT:

wtdz@uksw.edu.pl

tel. 22/ 561 88 56 lub 22/ 561 89 60

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach