Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej

W roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Teologicznym powstał nowy kierunek studiów podyplomowych poświęcony formacji biblijnej. Są to studia dwuletnie (cztery semestry) w systemie niestacjonarnym.

Jaki jest cel studiów?

Jego celem jest przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa biblijnego. To zamierzenie będzie realizowane poprzez:

- przekaz podstawowych wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na nią wpłynęły oraz  o wpływie kulturowym samej Biblii;

- propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina;

- przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa;

- uczenie, jak wychowywać z Biblią i do życia nią;

Do kogo jest skierowane?

- liderów parafialnych grup biblijnych

- animatorów ruchów kościelnych

- moderatorów  grup parafialnych i modlitewnych

- lektorów i innych ministrów Słowa Bożego

- osób odpowiedzialnych za formację i animację życia wspólnego w domach zakonnych

- księży, którzy chcą organizaować w swoich parafiach konferencje biblijne, kregi biblijne

- nauczycieli oraz katechetów chcących pogłębić swoją wiedzę biblijną

-rodziców, którzy pragną zdobić wiedzę potrzebną do religijnego wychowania swych dzieci.

Od roku akademickiego 2019/2020 planowane jest uruchomienie kursów języka hebrajskiego i greckiego. Kursy są dodatkową ofertą dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie języka biblijnego - greckiego i hebrajskiego. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnej lektury Pisma Świetego.

Wiecej informacji o kursach

Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej www.podyplomowe.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie wydziału  (pok.48) do dnia 27.09.2019 roku. Rejestracja na studia będzie otwarta od dnia 03 czerwca 2019 roku. Zapraszamy!

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

-  dowód osobisty lub dokument równoważny - do wglądu

- oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych - do wglądu

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

-  w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

- jedna  aktualna fotografia, jesli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

KONTAKT:

wtz@uksw.edu.pl,

tel. 22/ 561 88 75 lub 22/ 561 89 60

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach