Kurs "Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej"

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej zapraszają wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy opartej na nauce Kościoła Katolickiego na zajęcia z zakresu Pisma Świętego oraz Teologii.

Warunki przyjęcia:

złożenie kwestionariusza osobowego w dziekanacie Wydziału Teologicznego UKSW w terminie od 01.07.2019  (pokój 41) osobiście lub korespondencyjnie na adres:

Wydział Teologiczny UKSW

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

z dopiskiem Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej

Kwestionariusz do pobrania

Warunki ukończenia kursu

obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieobecność max. na dwóch zjazdach)

Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej zawierające wypis wszystkich zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin

Czas zajęć i ilość godzin

Zajęcia odbywać się będą od października 2019 roku do maja 2020 w soboty (10 godzin), razem 12 sobót = 120 godz.

PLAKAT DO POBRANIA

Ramowy plan przedmiotów -pobierz

Plan kursu na rok 2019/2020 uwzględniający zmiany 09.11.2019

Skrócone opisy przedmiotów

Terminy zjazdów kursu 2019/2020

I semestr:

2019: 19 października, 09 listopada, 23 listopada, 07 grudnia

2020: 11 stycznia, 25 stycznia

II semestr:

2020: 8 lutego, 7 marca, 21 marca, 4 kwietnia, 25 kwietnia, 30 maja

Koszt kursu

Przewidywany koszt 650 zł za cały roczny cykl. Jest możliwość opłaty w dwóch ratach (I rata w październiku, II rata w lutym). Dokładne terminy wpłat oraz indywidualny numer konta każdy uczestnik otrzyma na pierwszym zjeździe.

Miejsce odbywania zajęć

Zajęcia odbywać się będą w budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5

Kontakt: tel. 22 561 89 60,  22 561 88 93, e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

Zajęcia prowadzić będą doświadczeni wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach