Kurs "Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej"

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Odnowa w Duchu Świętym Diecezji Warszawsko-Praskiej zapraszają wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy opartej na nauce Kościoła Katolickiego na zajęcia z zakresu Pisma Świętego oraz Teologii.

Warunki przyjęcia:

złożenie kwestionariusza osobowego w dziekanacie Wydziału Teologicznego UKSW w terminie od 01.07.2018  (pokój 41) osobiście, e-mailowo (skan dokumentu) lub korespondencyjnie na adres:

Wydział Teologiczny UKSW

ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

z dopiskiem Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej

Kwestionariusz do pobrania

Warunki ukończenia kursu

obecność na zajęciach (dopuszczalna jest nieobecność max. na dwóch zjazdach)

Po zakończeniu zajęć każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu studium wiedzy biblijnej i teologicznej zawierające wypis wszystkich zrealizowanych przedmiotów wraz z liczbą godzin

Czas zajęć i ilość godzin

Zajęcia odbywać się będą od października 2018 roku do czerwca 2019 w soboty (10 godzin), razem 12 sobót = 120 godz.

PLAKAT DO POBRANIA

Ramowy plan przedmiotów -pobierz

Szczegółowy plan kursu 2018/19  uwzlędniający aktualizację- pobierz

Skrócone opisy przedmiotów

Terminy zjazdów kursu 2018/2019

I semestr:

2018: 20 października, 24 listopada, 8 grudnia,

2019: 12 stycznia

II semestr:

2019: 26 stycznia, 9 lutego, 23 lutego, 9 marca, 23 marca, 6 kwietnia, 18 maja, 1 czerwca

Koszt kursu

Przewidywany koszt 600 zł za cały roczny cykl. Jest możliwość opłaty w dwóch ratach (I rata w październiku, II rata w lutym). Dokładne terminy wpłat oraz indywidualny numer konta każdy uczestnik otrzyma na pierwszym zjeździe.

Miejsce odbywania zajęć

Zajęcia odbywać się będą w budynku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ul. Dewajtis 5

Kontakt: tel. 22 561 89 60,  22 561 88 93, e-mail: wtdz@uksw.edu.pl

Zajęcia prowadzić będą doświadczeni wykładowcy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach