Kurs dla katechistów parafialnych

Wydział Teologiczny UKSW uruchamia kurs dla katechistów parafialnych.

Jego uczestnicy w czasie 9 zjazdów sobotnich: 

2019: 19 października, 23 listopada,  07 grudnia,

2020: 25 stycznia, 08 lutego, 07 marca, 04 kwietnia, 25 kwietnia, 30 maja

będą mieli możliwość, przez udział w wykładach i ćwiczeniach z psychologii, katechetyki, pedagogiki, teologii pastoralnej, retoryki i teorii komunikacji, przygotować się do prowadzenia katechez dla dorosłych w parafiach. Będą też przygotowani do prowadzenia w zespołach, razem z duszpasterzami, rekolekcji ewangelizacyjnych. Łączny czas zajęć to 90 godzin.

Część teoretyczną w formie wykładów uczestnicy odbywać będą razem w całej grupie, a ćwiczenia praktyczne będą realizowane w mniejszych grupach na uczelni oraz w wybranych parafiach, hospitując i prowadząc katechezy dla dorosłych oraz rekolekcje ewangelizacyjne.

Weryfikacja przydatności kandydatów na katechistów, będzie odbywać się na podstawie zaliczeń zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Po odbytym kursie i uzyskaniu zaliczenia, absolwenci mogą ubiegać się o misję kanoniczną do głoszenia katechez dla dorosłych w parafiach.

Plan kursu dla katechistów 2019/2020

 Warunkiem zakwalifikowania na KURSU DLA KATECHISTÓW jest zaświadczenie o ukończenia kursu „Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej”, lub dyplom ukończenia studiów teologicznych (podyplomowych lub magisterskich).

Rozpoczęcie kursu: 19 października 2019 roku o godz. 800 na UKSW

(Warszawa ul. Dewajtis 5),  zakończenie: 30 maja 2020 roku.

Koszt: KURSU DLA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH 650 zł - płatność w dwóch ratach. Terminy płatności zostaną podane na I zjeździe.

Zapisy: złożenie kwestionariusza w postaci papierowej (Wydział Teologiczny, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, pokój 48) lub elektronicznie (i.kaluzna@uksw.edu.pl). Termin składania: do 16.10.2019 r.

Pobierz kwestionariusz

 Pytania odnośnie kursu należy kierować bezpośrednio do dziekanatu, do siostry Ilony Kałużnej pod nr telefonu: 22 561 88 93. Szczegółowe informacje podane zostaną w dniu pierwszego zjazdu

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach