Opłaty na PSFB

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie wysokości opłat
za świadczone usługi na studiach podyplomowych w roku akademickim 2020/21  przekazuję Państwu informację dot. wysokości rat :

Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej
15.10.2020- opłata jednorazowa za cały rok –  1500 zł
W ratach:
1 rata
15.10.2020 –  750 zł
2 rata
25.02.2021- 750 zł

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach