Opłaty na PSFB

Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie z dnia 27 wrzesnia 2019 roku w sprawie wysokości opłat
za świadczone usługi na studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/20  przekazuję Państwu informację dot. wysokości rat :

Słuchacze, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/19

do 10.10.2019 - opłata jednorazowa za cały rok –  1500 zł

Raty miesięczne

10.10.2019 –  200 zł

12.11.2019– 200 zł

09.12.2019 - 200 zł

07.01.2020 - 200 zł

10.02.2020 - 200 zł

09.03.2020- 200 zł

14.04.2020 - 200 zł

10.05.2020- 100 zł

2. Słuchacze, którzy rozpoczynają studia w roku 2019/2020

- jednorazowo z góry za cały rok akademicki  w wysokości : 1500 zł.

do dnia 10.10.2019 rok

w ratach semestralnych :

I rata do dnia 10.10.2019 roku- 750 zł.

II rata 17.02.2020 roku - 750 zł.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach