Opłaty na PSKD

Zgodnie z Zarządzeniem  Nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie z dnia 16 lipca 2020 roku w sprawie wysokości opłat
za świadczone usługi na studiach podyplomowych w roku akademickim 2020/21  przekazuję Państwu informację dot. wysokości rat :

Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego
15.15.2020 - opłata jednorazowa za cały rok –  1400 zł
W ratach:
1 rata
15.10.2020 –  700zł
2 rata
25.02.2021- 700 zł