Podyplomowe Studia Dziennikarstwa

Celem Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest kształcenie osób pragnących pracować w mass mediach. Ich bogactwo i różnorodność wymagają stałego podwyższania kwalifikacji ogólnych, jak i specjalizowania się w okreslonych rodzajach. Zróznicowany rynek środków społecznego przekazu, na który składają się media ogólnokrajowe, regionalne, lokalne, środowiskowe; publiczne i prywatne, komercyjne i społeczne, tradycyjne i nowe, wymagają coraz większego profesjonalnego przygotowania do pracy dziennikarskiej; zmiennośc rynku pracy determinuje konieczność elastyczności i wszechstronnych umiejętności.

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego są więc przeznaczone dla kandydatów na dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz internetowych, a także pracowników agencji informacyjnych.

Warto podkreślić, że tradycja studiów dziennikarskich na UKSW ma już blisko 25 lat, a wśród prowadzących zajęcia są doświadczeni dziennikarze ze wszystkich rodzajów mediów oraz medioznawcy.

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa są przeznaczone dla osób z dyplomem magistra lub licencjata jakiejkolwiek specjalności naukowej czy zawodowej , a także  - w indywidualnych przypadkach i w ograniczonym zakresie  - dla studentów z wyższych lat studiów, którzy Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych ( formularz zatwierdzony przez MEN) mogą jednak otrzymać pod warunkiem, że przedstawią dyplom magisterski lub licencjacki.

Czas trwania Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa wynosi dwa semestry: razem 220 godzin zajęć dydaktycznych , w wiekszości (150 godzin) ćwiczeń i warsztatów praktycznych.

Podyplomowe Studia Dziennikarstwa zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się odpowiedniej liczby zainteresowanych, nie mniejszej niż 20 osób.

Warunkiem ukończenia Podyplomowych Studiów Dziennikarstwa jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczeń i zdanie kolokwiów oraz przygotowanie pracy pisemnej z zaproponowanych czterech dziedzin.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach