Mgr Mateusz Andrzej Krawczyk - doktorant teologii biblijnej otrzymał grant NCN za projekt „Intertekstualizm pomiędzy Księgą Mądrości a Listem do Rzymian: analiza, ewaluacja oraz interpretacja”

Serdecznie gratulujemy!

http://bbn.uksw.edu.pl/node/377